TrpaslíciTrpaslíci jsou výborní kameníci a horníci, ale horší kouzelníci. Největší výhodou trpaslíků je bonus ke Cvičištím a vysoký příjem zlata. Jednotky trpaslíků jsou nejlépe uzpůsobeny k boji se vznešenými elfy a nekromanty.


  • Hory: naleziště nerostů +35, úrodnost půdy -10 a magická energie -15.
  • Kopce: naleziště nerostů +25, úrodnost půdy +5 a magická energie -20.
  • Pustina: naleziště nerostů +20, magická energie +15 a úrodnost půdy -25.

Trpasličí výhody a nevýhody

  • Trpasličí jednotky jsou nadprůměrné (kvalita jednotek 52), jsou ale nejpomalejší ze všech (průměr rychlosti jejich jednotek je 50{ryc).
  • Magická odolnost – trpaslíci mají bonus +300 k magické obraně proti útočným a cíleným kouzlům.
  • Trpaslíci mají postih -10% ke zlodějským akcím. Ale pomocí vylepšení země (viz níže) se mohou stát slušnými sabotéry.
  • K vyslání armády, zlodějů či magie je potřeba odehrát minimálně 10 tahů.

Trpasličí jednotkyTrpasličí kouzla

Svitky čarodějnické

Svitky kněžské

Svitky přivolávací

*) toto kouzlo mají pouze trpaslíci

Legenda o trpaslících

Bůh: Tharesi

Trpaslíci jsou jednou ze čtyř původních ras, k nimž patří ještě elfové, skřeti a lidé. Zrodili se ze skály a ohně, vysocháni Tharesim v neznámých síních pod horami. Hned, jak jim vdechl jejich bůh život a vůli, začali náruživě kutat a hloubit. Hledali poklady ukryté v horninách. Kovali skvělé nástroje, šili ohni- a chladuvzdorné oblečení, vynalézali a tvořili. Tharesi byl na ně nesmírně hrdý.

Pak se ovšem o všem tom hloubení a kopání dozvěděl Ysovyan a strašlivě se rozhněval. Trpaslíci ničili jeho dílo, narušovali nekonečný klid skrytých krasových jeskyní, vynášeli na světlo promyšleně rozmístěné drahokamy a hyzdili je leštěním a broušením, kradli železo a další kovy na výrobu ještě škodlivějších nástrojů k ničení Ysovyanových horstev. Celý rozpálený se vydal za Tharesim a poručil mu, ať trpaslíky ihned zničí. Tharesi se přel a své svěřence hájil, ale Ysovyan trval na svém. Na nejbližším setkání Mocných si stěžoval tak přesvědčivě, že i ostatní bohové na Tharesiho začali tlačit. A tak Tharesi nerad přísahal, že trpasličí království bude rozdrceno.

Když se ale vrátil do jeskyní, kde přebýval jeho národ, nedokázal splnit svůj slib. Místo toho trpaslíky vzal a ukryl je v hlubokém horském údolí, kde jim nakázal chovat se co nejtišeji, aby si jich nikdo z bohů nevšiml. Náhoda tomu ale chtěla, že šel kolem Adaran. Hned si uvědomil, koho má před sebou, a neváhal ani vteřinku. Vetřel se k Ysovyanovi a za nehoráznou cenu mu prozradil, že Tharesi trpaslíky nezničil, ale ukryl je před hněvem bohů. Kde ale přesně jsou, Ysovyanovi neřekl. Říká se, že právě v tomto Adaranově činu se skrývá základ nevraživosti trpaslíků a temných elfů.

Ysovyan prohledal všechny známé a neznámé jeskyně (a Adaran byl vždy jen kousek za ním, jako mihotavý stín, a tak vyšpehoval tajemství hor). Trpaslíky ale nenašel, protože ti poslechli svého boha a byli tak potichu, jak jen zvládli. Nakonec se ale přesto prozradili. Když se šel jejich král napít k blízkému horskému jezírku, spadla mu koruna do hluboké vody. Nikdo z trpaslíků neuměl plavat, natož se potápět. A tak se rozhodli vykovat svému králi novou korunu. Ale i zvuk jediného kladiva, nesoucí se údolím zvonivou ozvěnou, Ysovyanovi stačil. Vpadl mezi trpaslíky a pozvedl pěsti, aby je zničil, a ti se před ním v hrůze krčili. Když vtom si všiml koruny, téměř hotové, ležící na kovadlině. Užasl nad její důmyslností a nespornou krásou. Co měl ještě před chvílí za prznění drahokamů a kovů, nyní shledal skvělým. Pochopil, že trpaslíci jeho práci neničí, přetvářejí ji v něco nového, často nápaditého a jedinečného.

A tak byli trpaslíci ušetřeni a mohli se vrátit pod zem a skálu, s Ysovyanovým požehnáním. Ysovyan odpustil Tharesimu, protože byl moudrý a dokázal si (jednou, dvakrát za věčnost) připustit chybu. Ostatní bohové ale museli být uspokojeni, bylo třeba trpaslíky zničit, jak se všichni dohodli a jak Tharesi slíbil. A tak Tharesi rozdrtil novou korunu trpasličího krále a pravil: "Nyní je království trpaslíků rozdrceno, a takové zůstane, nebo na něj přijde zkáza!" Od té doby trpaslíci věří, že jestli se někdy stará koruna vynoří z hlubin vysokohorského jezírka, trpasličí rod zahyne.