Herní systém


Základy hraní a tahy

Na začátku máte 40 tahů, které můžete odehrát. Každý další den, během půlnoci (tzv. přepočtu), vám přibude dalších 40 tahů. Pokud neodehrajete všechny tahy, může se vám stát, že vám místo nových 30 tahů přibude méně. Maximální počet je omezen na 130 tahů, pak vám už nepřibývají žádné. Jak přesně přibývají nové tahy ukazuje následující tabulka:Zbývá tahůDalší den
0 - 40+40 tahů
41 - 50tahy = 80
51 - 80+30 tahů
81 - 110+20 tahů
111 a víctahy = 130


Po registraci a prvním přihlášení se octnete v části Trůn. Na levé straně jsou odkazy na všechny hlavní části pod nimi je tlačítko – další tah. Úplně nahoře je lišta, kde jsou vždy odkazy jednotlivé podčásti příslušné části. Po odehrání tahů a vyřešení všech záležitostí se nezapomeňte odhlásit – křížkem vlevo dole.

Jak bylo řečeno v úvodu, jste vládci určitého území, na kterém můžete stavět budovy. Většina z nich vám pak odvádí daně, nebo si je můžete najmout a za příslušný obnos zlata vám budou odvádět svou produkci. Po odehrání tahu vám vždy přibude či ubude zlato a další suroviny. V podčásti Úvod vidíte také upozornění, když se stane nějaká kladná či záporná událost a rovněž se zde objevují hrdinové, které můžete najímat. Ti mají několik schopností a mohou vést vaši armádu při útocích.


Suroviny

V první podčásti Trůnu – Úvod – je přehled vašich zásob (v závorce je změna od minulého tahu) a zaplnění vašich skladů. Na počátku dostane každá země 300.000{zla a 2.500{dre.

Surovina Ikona Příjem a využití
Zlato{zlaPoužívá se na stavbu budov, najímání hrdinů a žoldáků, rekrutování jednotek, nákupy na tržišti a platy pracujícím. Zlato získáváte zejména z daní od poddaných, kteří pracují ve vámi postavených budovách, z prodeje surovin na tržišti nebo útoků na jiné země.
Jídlo{jidJídlem krmíte své hrdiny a řadu jednotek. Jídlo produkují především Farmy, případně Statky.
Dřevo
Kamení
Železo
 {dre 
 {kam 
 {zel 
Používají se na stavbu většiny budov. Na počátku hry stavíte budovy ze dřeva, k těžbě kamení a železa se dostanete až později.
Mana{manMana se získává z magických staveb a je potřeba pro vyvolávání většiny kouzel a udržování magických jednotek. Mana je navíc nestálá, takže se každé kolo část manové zásoby vytratí (zabránit tomu lze postavením Monolitů).
Vědomosti{expVědomosti jsou potřebné k vylepšování staveb na vyšší levely a k pořizování kouzel, získávají se ze Škol.
Zkušenosti{axpZkušenosti jsou potřebné k výcviku jednotek a hrdinů na vyšší levely, získávají se především z Cvičišť. Zkušenosti se na rozdíl od ostatních surovin nehromadí na skladě, ale získávají je všechny jednotky, které momentálně v armádě máte.
Koně
Kopí
Luky
Meče
Štíty
Zbroje
 {kun 
 {kop 
 {luk 
 {mec 
 {sti 
 {zbr 
Tato skupina surovin je určena k rekrutování jednotek.
Přízeň bohů{priPřízeň bohů je odměnou či odškodněním za akce, které vykoná vaše země. Více o jejím získávání a využití se dozvíte níže.
Slzy bohů{slzSurovina rozhodující o vítězi věku (více viz kapitola Cíl hry).

Pokud chcete vědět jak budou vypadat vaše zásoby poté, co dáte odehrát tah, podívejte se do předposlední podčásti – Odhad – ta vám ukáže, jak budou vaše zásoby vypadat po odehrání následujícího tahu. Je dobré si hlídat, aby vaše zásoby nepřekročily skladovací prostory, neboť to, co se před i po odehrání tahu nevejde do skladů, je ztraceno (v případě, že by vám tato možnost hrozila budete hrou upozorněni). Musíte také hlídat jestli máte dostatek zlata a jídla pro vaši armádu, v opačném případě nepůjde odehrát tah.

Arcimágova záložna

Arcimág nabízí zemím možnost uložit k němu přebytečné zlato, které se nevejde do skladů. Takto uložené zlato se vrátí zpět na počátku následujícího přepočtu (lze o něj přijít vojenským útokem či cílenou magií). K arcimágovi je možné v jeden den uložit nejvýše 10M{zla.


Přízeň bohů

Přízeň bohů je speciální surovina, jde o odměnu od bohů za vámi vykonané akce či odškodnění za příkoří. O přízeň bohů nelze nijak přijít (jen hráč i může sám utratit), jedna přízeň bohů odpovídá ceně zhruba 10K{zla. Získávání přízně bohů též zlepší bojové schopnosti celé aliance (více viz Alianční bonusy od bohů).

Získávání přízně

 • Za zabité jednotky (4%), zbořené stavby (3% a více) a zničené slzy bohů (až 25%) nepřátel v boji.
 • Za vlastní ztracené jednotky (8%) a stavby v boji (10%).
 • Při seslání negativní cílené magie (10% a více).
 • Za nekalé zlodějské akce včetně podpor sabotáží (10%).
 • Za splnění úrovní vyznamenání.
 • Za umístění na předních pozicích v různých žebříčcích.
 • Po postavení Hradu je možné nakupovat přízeň v ceně 50K{zla za kus.

Procenta v závorkách udávají, kolik zhruba z ceny dané věci hráč získá v přízni bohů. Například když hráč přijde o stavbu ceny 5M{zla, 10% její ceny je 500K{zla, tomu odpovídá zisk 50{pri.

Využití přízně

 • Nákup vylepšení země (družiníků).
 • Vydražení žoldáků (hrdinů, jednotek i legendárních hrdinů).
 • Zvyšování levelů hrdinům.
 • Stavění slz bohů ({slz).
 • Nákup andělů či ďáblů.

Přepočet

Vždy o půlnoci nadchází čas, kdy se vyhodnotí všechny akce, ať už vojenské, magické, nebo i posílání surovin. Jejich pořadí je následující:

 1. {zla Výdělky z trhu přijdou do skladů
 2. {dre Suroviny poslané jinému hráči mu přijdou do skladů
 3. {och Posily dorazí na místo určení
 4. {zlo Zlodějské akce (špionáže a sabotáže)
 5. {dob Vojenské akce (útoky)
 6. {rab Přivezeny suroviny z útoků, vracení armád do domovských zemí
 7. {sam Magické akce (cílená kouzla)
 8. {cel Výpočet statistik pro nový den
 9. Vyřazování aliancí, zjevení se a mizení polobohů
 10. {pri Zisk přízně bohů za umístění v žebříčcích

Počáteční ochrana, umístění země na mapě

Prvních 15 dní po registraci (včetně prvního dne) jste pod ochranou arcimága z Erdaanu, nikdo na vás nemůže útočit, sesílat cílenou magii či posílat nekalé zlodějské akce. Proto se nemusíte bát, že vás hned druhý den někdo přepadne a vydrancuje a můžete se první dny klidně věnovat rozvíjení vaší zemičky. To stejné ale platí i pro útoky vašich armád, zlodějů a magie. Ihned po registraci ještě není na mapě umístěna vaše země, umístění se provede 10. den při vašem přihlášení (nebo později, pokud se 10. den nepřihlásíte).


Další ukazatele v trůnuKalendář

V horním levém rohu vidíte, jaký je zrovna rok v kalendáři Vojevůdců a čarodějů a kolikátý je věk. Když kliknete na jméno roku, zobrazí se vám přehled roků a jejich vliv na vaši zemi. Jeden rok odpovídá jednomu dni ve skutečném světě. Roků je mnoho různých druhů a počítají se od prvního dne od začátku nového věku. Některé roky mají kladný vliv na události, které vás potkávají, jiné mají záporný vliv a některé roky nemají žádný vliv.

Pokud si našetříte tahy z předchozích dní, budete při jejich odehrávání též pod vlivem předchozích roků – v Trůnu se vedle jména roku objeví jedno až tři + (to znamená, že při více než 85ti tazích bude rok o tři menší (+++), při více než 60ti bude o 2 menší (++) a při více než 30 bude o 1 menší (+)).

Více o kalendáři a jednotlivých rocích se dozvíte zde.


Bohatství

Bohatství je ukazatelem vyspělosti zemí. Hodnota bohatství je součtem všech dílčích položek (cena země + cena surovin + cena armády + cena trhu + cena prodeje a žoldáků + cena kouzel a vylepšení) na obrázku níže. Největší vliv na celkové bohatství má cena všech staveb ve vaší zemi. Čím bohatší je země, tím lépe musí bránit svůj majetek před nájezdy chudších sousedů a tím vyšší daně platí při posílání surovin spojencům (viz Obchod – Karavana).Čest

Čest máte na počátku rovnu nule, ale později se podle vašeho chování v bojích bude posouvat do kladných či záporných hodnot. Kladná hodnota znamená, že si vybíráte soupeře srovnatelné síly a získáte také bonus k síle a životům jednotek (viz Boj – Bonus z vysoké cti). Hodnota kolem nuly (až ±200) znamená, že se buď nezapojujete do bojů a nebo střídáte slabé a silné soupeře. Záporné hodnoty zase ukazují vaši zálibu v nečestném rabování slabších zemí.

Jako ve skutečnosti, vaše činy časem blednou, takže každý den (během přepočtu) ztratí každá země 1% ze své cti, zaokrouhluje se na číslo blíž nule (z -1005 na -994, z 31 na 30 atp.). Čest mizí na počátku přepočtu, ale během něj se ještě počítá s původní hodnotou.

Přesná pravidla pro zisk a ztrátu cti během bitvy najdete v kapitole Boj – Zisky z bojů.


Vyznamenání

Ukazatele rozvinutosti země v různých oblastech, úkoly ke splnění. Po splnění každé části hráče čeká odměna v podobně přízně bohů, případně i něčeho navíc. Stupně vyznamenání jsou: dřevěné, kamenné, bronzové, stříbrné a zlaté. Přehled všech vyznamenání se nachází zde.


Sláva a daně

Sláva udává, jak vás mají obyvatelé rádi – jak jsou zaujati vašimi skutky a vaší mocí. Slávu zvyšuje jak armáda, kterou sestavíte, tak vyhrané boje. V době míru se sláva pomalu blíží hodnotě, která odpovídá síle vaší armády + síle z vašich cechů (síla domobrany a zocelení slávu nezvyšuje). Ve hře sláva ovlivňuje daně, které platí poddaní, a produkci budov, které na daních závisí.

Základní daně jsou 20%. Udávají, kolik procent platu odvede stavba do tvé pokladny. Jeden bod slávy odpovídá zhruba 10.000{cel síly armády. Slávu lze získat též úspěšnými útoky a obranami 1, či postavením Kolosea. Sláva roste, resp. klesá, k hodnotě určené silou vaší armády rychlostí 1% ze své hodnoty, případně rychlostí 1% z rozdílu mezi hodnotou určenou silou a slávou – pokud je tato hodnota vyšší. Kolik přesně při jaké slávě dostanete daní ukazuje následující tabulka:

Sláva1251020501002005001000
Odpovídá síle armády10K20K50K100K200K500K1M2M5M10M
Daně20,12%20,24%20,60%21,19%22,37%25,80%31,17%40,79%62,3%82,23%
Daně nikdy nepřesáhnou 100%; přesný vzorec je
daně = 1 - 0.8 * [ 0.994 ^ (sláva/4) ]

Volné hraní

Pokud je hráč ve Světě hrdinů a nemá zaplacen příspěvek (čerpá tedy volné hraní), jsou některé možnosti země omezeny, jako ochrana proti zneužití. Útoky mají do 15-20K síly armády efekt jako normálně, ale s vyšší silou roste efekt pomaleji – sebesilnější útok od takové země nikdy nenapáchá větší škodu, než armáda o síle 30K. Dále není možné posílat suroviny jiným zemí přes Překladiště karavan ani stavět Slzy bohů. Nakupovat z trhu sice možné je, ale neprodávají se při tom suroviny jiných hráčů, vše dodá arcimág a do obchodování se nic z toho nepočítá.


Pohádkový svět

Vedle Světa hrdinů, kde vládci s nikým nemazlí a navzájem se mordují, existuje i speciální svět s vlastní mapou, určený pro výchovu nových hráčů. Zde se naučí základním principům hry, aniž by je ničili zkušení hráči. Též zde mohou spočinout zkušení hráči, kteří třeba daný věk začali později, či si dávají menší pauzu.

Jak se hráč dostane do Pohádkového světa?

 • Po zaškrtnutí "chci rádce". Po založení země jsou dva parametry nezávislé (bude možné zrušit rádce, nebo změnit svět samostatně).
 • Po registraci nového účtu, či použití účtu, který nebyl nikdy placen (tedy pořádně nehrál). Je možné se za určitých podmínek přepnout do klasického Světa hrdinů (viz níže), ale začne se odpočítávat volné hraní.
 • Vlastním výběrem.


Výjimky v Pohádkovém světě

 • Sníženy účinky útoků. Rabování sníženo na 1/5, boření staveb sníženo na 1/7.
 • Po boji je průměrně 75% mrtvých jednotek oživeno (posléze je na zbylé mrtvé jednotky aplikována regenerace a další způsoby záchrany mrtvých).
 • U cílené magie jsou účinky sníženy na 1/10 (tj. kouzla budou mít účinek jako kdyby měla sílu sníženu na 10%), jen Povodeň, Magický vír a Zemětřesení budou sníženy na 1/50.
 • Sabotéři budou mít účinky sníženy na 1/3 (tj. zlodějské sabotáže budou mít účinek jako kdyby měly sílu sníženu na 33%). Navíc Sabotáží budov spadne jen pětina staveb.
 • Špehové fungují stejně jako v klasickém světě hrdinů.
 • Zrušeny omezení pro nováčky, které existují v klasickém světě hrdinů, tedy zákaz posílání surovin a snížení účinků útoků na pevnou hranici.
 • V Pohádkovém světě se nezískává přízeň bohů za pořadí v žebříčcích, ani země neobdrží bonusy k síle armád za vysokou čest.
 • Nelze zde prodávat suroviny na trh (pouze lze využít "výprodej"). Je to nutné, aby velmi bohaté země v Pohádkovém světě neovlivňovaly zásadně obchodování v klasickém Světě hrdinů. Na trhu lze zásoby nakupovat normálně, ale do prodeje ve Světě hrdinů (a tedy počítání ceny trhu) se to nepromítne.
 • V Pohádkovém světě není možné kupovat žoldáky.


Bůžci

 • Bůžci jsou neutrální země, podobné polobohům. Jsou to skřítkové a víly. Celkem je 12 zemí bůžků o síle 200K - 1M.
 • Existují v nováčkovském světě od začátku věku.
 • V obraně mají kouzlo zuřivost polobohů síly 200.
 • Při útocích stejného vládce se bůžek rozzuří – získává +20% k síle a životům jednotek za každé předchozí dobytí stejným útočníkem (tedy pokud hráč zaútočí potřetí po předchozích dvou úspěšných útocích, obdrží bůžek bonus v hodnotě +60%)..
 • Desetinová zlodějská ochrana a polovina magických štítů oproti polobohům.
 • Stavby mají podobné jako polobohové, jen o level nižší, cech zlodějů pouze jednou (aby jejich statistická síla nebyla příliš zkreslena).
 • Sesílají na oplátku kouzla síly: jejich_síla / 2.000 a jen 0-2 za každou sadu, nesesílají Zlobu bohů.


Přesuny mezi světy

 • Dokud není země na mapě, může libovolně měnit svět (jen musí vystoupit z aliance, pokud v nějaké je).
 • Z klasického světa hrdinů lze kdykoliv utéct do nováčkovského. Země musí vystoupit z aliance a v herním nastavení zvolit Změnit svět na pohádkový. O přepočtu je s ní ještě nakládáno, jako by byla ve světě hrdinů, ale na konci přepočtu se zařadí do nováčkovského světa.


Jak se dostat z nováčkovského světa do světa hrdinů?

 • Prvních 15 dní věku, tedy dokud je země pod ochranou, lze z nováčkovského světa přímo vstoupit do kterékoliv aliance ve světě hrdinů, jen musí nejdříve vystoupit z nováčkovské aliance, pokud v nějaké je.
 • Avšak jakmile je jednou hráč umístěn na mapě ve světě hrdinů a následně uteče do nováčkovského světa, nemá již žádnou možnost návratu.
 • Po skončení ochrany již není možné přejít z nováčkovského světa do světa hrdinů.

Podpora nováčků

Kromě Pohádkového světa existuje ve Vojevůdcích několik dalších věcí, které jim pomohou začlenit se mezi ostatní a umožní jim stát se zkušenými hráči.

Stavební poradce

Tento poradce je přidělen každému novému hráči. Lze ho vypnout i zapnout v nastavení. Hráče na počátku provede stavěním a doporučí mu stavby nutné na dostatečný rozjezd země. S vyšší úrovní hlavní stavby je ale méně přesný (neboť možností je v té době již příliš mnoho).Rádci

Rádci jsou zkušení hráči, kteří dobrovolně pomáhají nováčkům se zdokonalováním se ve hře. O rádce může hráč požádat přímo při registraci, případně později v Nastavení => Herní. Rádce je možné kdykoliv zrušit, na témže místě. Přidělený rádce vidí detaily hráče, aby mohl poradit co nejlépe. Nebojte se rádci napsat jakoukoliv otázku související se hrou, od toho tu je (u Trůnu máte odkaz na zaslání pošty rádci).

1) Získaná sláva při úspěšném útoku odpovídá přímo celkové síle jednotek obránce na počátku boje. Pokud byla síla jednotek obránce nižší, než síla jednotek útočníka, tak je zisk odpovídající síle:
(síla jednotek obránce) * (síla jednotek obránce/síla útočníka)^0,5
V případě více útoků na jeden cíl během jednoho přepočtu získají další úspěšné útoky ještě méně slávy, než obvykle.
Počet získaných bodů je klasicky výsledek / 10.000.