FAQV této části nápovědy se budeme věnovat nejčastějším otázkám a odpovědím na ně. Tato stránka bude aktualizovaná asi nejčastěji, s přibývající frekvencí jednotlivých dotazů.


Nováčkovské otázky

Najdete zde :)


Otázky ohledně válčení


Q: Podle čeho se určuje množství přízně bohů získané z akcí na nepřátelskou zemi?
A: Přízeň bohů závisí na aktuální slávě cíle. Tedy čím více slávy má o přepočtu váš cíl, tím více zásluh získáte.

Q: Jednotka Démon má schopnosti regenerace ({reg) a nestálost ({nes). Která z nich bude po boji účinkovat jako první?
A: Nejdříve se vyhodnotí nestálost a posléze regenerace. Taková jednotka je výborná především v kombinaci s Pekelnou mízou, naopak Hlubiny nicoty jí moc neprospějí.

Q: V boji je zároveň sesláno kouzlo Hlubiny nicoty a Ochrana bohů. Dostanou jednotky sesilatele Ochrany bohů regeneraci ({reg)?
A: Hlubiny nicoty odstraní veškerou regeneraci, i tu přirozenou u jednotek, i tu získanou z Ochrany bohů.

Q: V boji je sesláno kouzlo Issaeina zbroj a některá z jednotek má schopnost magické štíty ({mas). Jaká bude šance, že v boji jednotka útok vykryje?
A: Vykrytí útoku pomocí magických štítů a Issaeiny zbroje se uplaťnuje postupně. Pokud nevykryjí útok štíty, přijde na řadu zbroj, v případě druhého neúspěchu je jednotka zraněna. Lze odvodit, že celková šance na vykrytí zranění je 80% + šance_ze_zbroje / 5.

Q: Jak je to ze ziskem zlata a přízně bohů z padlých nesmrtelných jednotek?
A: Počítají se pouze ztráty zkušeností této jednotky, její pořizovací cena se do zisků nepromítne.


Otázky ohledně magie


Q: Zajímalo by mě, v jakém pořadí jdou cílená kouzla/kletby? Je to podle doby vyslání, podle typu nebo podle čeho?
A: Nejdříve pozitivní kouzla, poté negativní. Pak už jen náhodně.

Q:Která kouzla jsou bojová a která nebojová?
A:Bojová kouzla jsou všechna, která mají v detailu kouzla napsáno Typ: "útočné" nebo "obranné," popř. obojí. Nebojová kouzla jsou všechna ostatní.


Otázky ohledně hráčských účtů


Q: Může hrát více lidí z jednoho počítače či jedné domácnosti?
A: Ano, ale tuto skutečnost je nutno nahlásit pomocí formuláře v Nastavení -> Nahlášení shodných přístupů.


Otázky ohledně herních principů


Q: Plánuje se zvýšení počtu tahů aspoň do začátku věku?
A: Ne. Hra je koncipovaná na 30 tahů za den a tento počet se nebude měnit.

Q: Proč jednotky neútočí tam, kde mají bonusy? Nebylo by to lepší?
A: Velitelé obou stran se snaží jednotky přesouvat tak, aby to bylo co nejvýhodnější, tedy jednotky útočí tam, kam se zrovna zadaří. Pokud by útočily podle bonusů vždy, byly by v ohromné nevýhodě armády složené z více typů – nepřítel by si vždy našel cíl, na který by měl bonus a jednotky by umíraly jak na běžícím pásu (a klidně by i zemřela celá skupina jednotek, na kterou by měl nepřítel největší bonus). Tedy čím rozmanitější armáda, tím horší – což by byl nesmysl jak z hlediska herního, tak z hlediska reálnosti hry.


Ostatní otázky


Q: K čemu je arcimág?
A: Arcimág samotný umožňuje přesuny zemí. Kromě přesunů zatím k ničemu jinému není dobrý, ale v budoucnu se to dozajista změní.
O 6 let později: Arcimág začal podnikat a postupně se stal hlavním vlastníkem všech tržišť na světě. Díky tomu nyní každý den určuje cenu všech surovin.
O další 2 roky později: Arcimág začal kout pikle proti bohům. Zadává aliancím úkoly, které vedou k vymýcení jejich potomků.