Nastavení


Reset země

Během prvního dne hraní můžete změnit svou rasu, terén a schopnosti hrdiny, veškeré věci ohledně vaší země se vrátí do původního stavu, jako přesně po registraci. Budete tedy mít opět plný počet kol, základní suroviny a prázdné území. Pozor, nevygenerují se vám nová políčka, jen se upraví o odpovídající hodnoty ta stará – při změně terénu z nížin na hory tedy dostanou vaše políčka -40 úrodnost půdy a +40 naleziště nerostů atp. Vašemu vládci také zůstane původní síla, životy, rychlost. Členství v aliancích a vaše zprávy kdekoliv zůstanou (i nastavení a všechny věci, které přímo neovlivňují hraní).


Změna údajů

Až do pátého dne hraní včetně můžete můžete změnit pohlaví a jméno panovníka a název své země. Samozřejmě jména musí splňovat stejné podmínky jako při registraci (povolené znaky, délka atp.).


Heslo

Pro změnu stačí zadat staré heslo a nové (dvakrát pro potvrzení) o délce 3-20 znaků.

Na této stránce můžete také povolit přístup do vaší země jinému hráči, aby za vás v případě potřeby mohl tahat.

Pokud hraje ze stejného počítače nebo IP více hráčů, je nutno tuto skutečnost každý věk nahlásit pomocí formuláře na této stránce. V případě, že tak neučiníte, vystavujete se riziku smazání země. Vztahy (hraní ze stejných sítí / počítačů) jsou vidět v detailech zemí, pouze když jsou země v různých aliancích, nebo jsou bezalianční. Jen u členů tvé aliance jsou zobrazeny veškeré vztahy. Typ vztahů nebude viditelný, bude přístupný pouze správcům při kontrole multizemí.


Zmražení země

Zmražení země je prostředek pro ochranu vaší země po dobu vaší delší nepřítomnosti. Při opravdu dlouhé nepřítomnosti zabrání zmražení automatickému smazání vaší země (o půlnoci, v den rozmrazení, vás systém automaticky "přihlásí" – nastaví poslední přihlášení na 0:00:00 tohoto dne). Vaši zemi zmrazíte v části Nastavení, v podčásti Zmrazit, zadáním počtu dní, na které se chcete zmrazit.

Dnes proběhnou útoky, posily atp. na vaši zemi normálně. Od zítřka po x uvedených dní na vás nebude možné žádným způsobem útočit. Dnes nedostanete nové tahy. Po dobu zmražení nebudete dostávat nové tahy. Nové tahy dostanete právě v den rozmražení. Například zmražení na jeden den znamená, že zítra na vás nebudou možné žádným způsobem útočit, ale tento den nedostanete tahy. Pozor, zmražení se dá zkrátit nebo prodloužit, ale ne zrušit! Pro zmražení je nutné navíc splnit následující pravidla – dnes nemůžete útočit, posílat posily, zloděje ani sesílat cílená kouzla (s výjimkou zlodějské a magické obrany sebe sama) a nelze se zmrazit dokud jste pod počáteční ochranou.


Herní nastavení

Podpis

Můžete si nastavit podpis, který je možné v poště nebo ve fóru připojit k dopisu klikem na pečeť .

Nastavení obrázků

Nejdříve je nutné stáhnout soubor s obrázky a rozbalit jej na disk (sady obrázků najdete na Fénixu v místnosti Vojevůdci a čarodějové). Poté v nastavení zadáte cestu k obrázkům ve správném tvaru (například umístění na vašem disku d:wawobrazky odpovídá cesta file:///d:/waw/obrazky). Odkaz na obrázky na disku funguje pouze v prohlížeči Internet Explorer. Pro jiný prohlížeč musíte mít obrázky na webu (třeba u kamaráda), a do cesty k obrázkům zadáte jejich umístění (například http://www.neco.cz/waw).

Nastavení vzhledu

Po zaregistrování máte nastaven "nový skin" zde si můžete zvolit jiný. Po zvolení skinu je pro okamžitý výsledek nutné celou stránku v prohlížeči obnovit.


Černo-bílý vzhled
Šedo-zlatý vzhled
Zeleno-zlatý vzhled


Přidat každé kolo všechnu zbylou manu do postupných kouzel

Tímto nastavením bude se bude všechna mana automaticky přidávat k vyvolávání postupného kouzla. Pokud nemáte žádné kouzlo z části vyvolané, tak se toto nastavení ignoruje. Mana je přidávána až jako poslední (po zaplacení armády a trvalých kouzel).

Upozorňovat na posledních 5 tahů a 3 tahy před koncem

Výběrem této volby vás hra upozorní při odehrávání posledních pěti a tří tahů. S touto zapnutou volbou nikdy nezapomenete nastřádat manu na útočné kouzlo či provést jiné úpravy vaší země.

Nesesílat obranná kouzla z bariér

Pokud zůstala ve vaší zemi jakákoliv jednotka (včetně domobrany), při obraně se sešle z bariéry kouzlo (pokud tam samozřejmě nějaké je a pokud armáda obránce neutrpí automatickou prohru). Vybráním této volby se při obraně z bariéry nesešle žádné kouzlo.

Automaticky povolávat gryfy z hnízda

Pokud máte postavenou stavbu Gryfí hnízdo, budou gryfové vyvoláváni automaticky. Tuto volbu mají dostupnou pouze vznešení elfové.

Rozšířená smajlíková lišta

Vybráním této volby se vám ve fórech a v poště rozšíří lišta se smajlíky o řadu dalších včetně všech surovin, schopností jednotek a hrdinů. Všechny smajlíky / ikonky najdete po najetí na ikonku {pls.

Automaticky nakupovat suroviny z trhu

Po vybrání této volby se nakupují suroviny z veřejného trhu (tedy nikoliv mana či například vědomosti) nutné pro odehrání tahu. Je třeba mít potřebný obnos zlata před odehráním tahu, jinak nelze nákup provést. Používejte tedy tuto možnost s rozvahou a na vlastní nebezpečí (když omylem utratíte všechno zlato na skladě, může se vám stát, že nebudete moci odehrát). Lze se tomu vyhnout pomocí stavby Obchod: od produktivity 150 umožňuje automaticky nakupovat suroviny z trhu v průběhu tahu, nemusíte mít tedy potřebné zlato před odehráním tahu. Pokud obchod bude mít sníženu produktivitu či bude zničen, tato možnost je opět nedostupná.

Nezobrazovat mini nápovědu

Při zaškrtnutí se vám nebude zobrazovat nápověda přístupná pomocí najetí myši na otazník.