ObchodŽádná země nikdy nedosáhla rozkvětu a bohatství bez toho, aby obchodovala se svými sousedy. Stejně tak i ve Vojevůdcích a čarodějích lze pomocí obchodu získávat další zlato anebo suroviny, kterých se vám nedostává. Také jistě oceníte možnost posílat přátelům a spojencům, kteří jsou v nouzi, zásoby zlata či surovin.


Trh

Nákup

Kliknutím na Obchod se dostanete na veřejné tržiště, kde můžete ihned nakoupit suroviny za pro ten den stálou cenu. Tato cena se odvíjí podle množství a ceny surovin, které hráči předešlý den na trh poslali a nakoupili. Nakoupit suroviny můžete vícero způsoby – buď určité množství surovin, nebo suroviny za určené množství zlata. V případě nákupu many {man také můžete nastavit automatický nákup many, který se provede každé kolo.

Prodej

Klikem na Prodej se dostanete do nabídky, kde můžete zvolit, kolik jaké suroviny chcete prodat a cenu za jeden její kus. Po potvrzení se vaše nabídka přesune do Zboží. Pro správný odhad pravé ceny surovin na trhu navštivte Obchodování a podkapitolu nápovědy Určování cen.

Zboží

V této části vidíte, které z vašich nabídek jsou už na tržišti a které na něj teprve míří. Trvá jeden den, než se suroviny mířící na tržiště objeví v nabídce. U všech surovin ještě můžete dodatečně změnit cenu, vždy ale platí, že mezi změnou ceny a zařazením zboží na trh musí proběhnout přepočet. Pokud si někdo vaše suroviny koupí, dostanete utržené zlato další den hned po půlnoci. Takže zlato za zboží právě poslané na trh dostanete nejdříve pozítří. Zboží nejde z trhu stáhnout.

Zboží poslané všemi hráči na trh se po přepočtu seřadí podle ceny a prodává se od nejnižší po nejvyšší. Pokud je shoda v ceně, závisí na počtu dní čekání zboží s danou cenou (čím starší, tím dřív se dostane na řadu), dále je to už jen dle náhody.Obchodování

Zde můžete vidět, kolik surovin za jaké ceny se za posledních 6 dní prodalo. S těmito údaji lze jednoduše odhadnout, za jaké ceny posílají dané suroviny na trh ostatní hráči.Ceny

V této podčásti jsou přehledy vývoje cen všech surovin na trhu během celého věku. Díky těmto přehledům dokážete určit, které suroviny jsou na trhu nadbytečné a které se jednoduše prodávají.Pokročilá pravidla

Cena jídla, koní a zbraní je na začátku věku o 25% nižší (než relativní ceny ostatních surovin), ale do 10. roku věku jejich cena neklesá.

Pokud se některého zboží prodává málo, bude cena klesat i v případě, že se prodalo (těch málo kusů) zboží za vysokou cenu. Prodá-li se za méně, než za určité množství zlata (u {jid je to 10M{zla, u {dre, {kam a {zel 5M{zla, u {kop, {luk, {mec, {sti, {zbr a {kun 500K{zla), pro účely počítání ceny se zbytek tohoto množství zlata započítá do prodeje zboží, jako by toto zboží bylo prodáno za minimální cenu (například prodá-li se daný den {jid celkem za 8,7M{zla, pro počítání ceny {jid na další den se započítá i 100K{jid za 13{zla).

Dále existuje opatření proti zneužití trhu k (téměř) neomezenému obohacení či využití trhu jako výhodné karavany bez daní. Pokud je prodejní cena zboží určená arcimágem menší, než je cena zboží dodaného hráčem, které se dostalo na řadu v prodeji, neprodá se při nákupu určitého množství úplně vše. Přesněji, pokud někdo takové zboží nakoupí, část zboží je místo prodávajícím hráčem dodána arcimágem. Je to přesně tolik procent, o kolik procent je cena zboží vyšší, než cena stanovená arcimágem na daný den (například pokud bude jídlo stát daný den 22{zla a prodá se i {jid za 33{zla, 50% zboží půjde od arcimága a 50% od prodejce, který {jid za 33{zla nabízí). Cena, kterou zaplatí nakupující, je samozřejmě stále ta určená arcimágem. Do prodaného zboží (kvůli výpočtu ceny další den) se započítává i takto prodané zboží arimágem. Toto zboží je vidět i v obchodování, nelze jej od ostatního zboží odlišit (ovšem dle ceny z minulého dne lze toto množství odvodit).


Karavana

Poslední věcí, kterou můžete v části Obchod dělat, je posílat suroviny a zlato spoluhráčům v alianci. Posílat suroviny můžete po postavení Překladiště karavan. Navíc nemohou posílat zásoby ti, kteří využívají 21 dní volného hraní (kvůli možnému zneužití) ani během počáteční ochrany, a nelze posílat suroviny ani jim.

K poslání surovin stačí jednoduše vybrat kolik kterých surovin a zlata chcete poslat a napsat jméno cíle. Podobně jako u zboží, nelze vzít vyslanou karavanu zpátky. Krom toho musíte za přepravu zaplatit daň, cena je závislá na vzdálenosti cíle. Daně pro nejbližší země jsou potom pro posílání výrazně chudším zemím až 30%, při posílání stejně bohatým 60% a při posílání bohatším ještě rostou. Tato daň se odečte od vašich zásob společně s posílanými surovinami. Např. při poslání 1.000{kam s daní 50% zaplatíte navíc 500{kam. Pokud zadáte víc, než máte na skladech, pošlou se všechny zásoby, tak aby jich po odečtení daně zbylo co nejméně.Navíc pokud země dostane během přepočtu suroviny za více než 3.000.000{zla, část jich dobře informovaní profesionální lupiči ukradnou1. Karavana dorazí další den po půlnoci při přepočtu.

Pozn.: Posílání surovin zemi, která v daný den vstoupila do aliance odesílatele, je pro tento den ještě zamezeno.

Snižování daní za posílání surovin

První level překladiště umožňuje posílání surovin, každý další level zmenšuje daň při posílání 0,9krát (neboli o 10% menší, účinky se nesčítají, ale násobí – např. u třetího levelu překladiště bude daň menší 0,9*0,9 = 0,81krát). Při větší vzdálenosti daň stoupá – přesnou hodnotu vždy získáte v informacích u dané země (daň nepřímo úměrně závisí na postihu – viz Sousedé – Vzdálenosti a postihy).


Určování ceny surovin na trhu

Veškeré suroviny poslané na trh a koupené z trhu putují přes arcimágovo sídlo. Ten určí cenu surovin na trhu pro další den podle toho, kolik jaké suroviny hráči nakoupili a za jakou cenu. Zboží se na trhu neobjeví za cenu, za kterou ho na trh poslali hráči, ale arcimág k ceně přidá provizi pro jeho samotného za služby, které odvedl při přesunu, uskladnění a nabídce zboží.

V části Nákup tedy vidíte ceny, které určil arcimág, ne za které hráči zboží na trh poslali!

Obecně lze říci, že cena dané suroviny klesá, když se minulý den prodaly suroviny s průměrnou cenou nižší, než byla její aktuální cena a naopak, cena stoupá, když se prodávaly suroviny s vyšší průměrnou cenou než aktuální (cena se ale neurčuje pouze podle obchodování z předešlého dne, nýbrž z posledních několika dní).

Příklad: Arcimágem určená cena jídla pro včerejší den byla 25{zla. Na trhu přitom byly tyto zásilky:
20.000{jid po 22{zla
20.000{jid po 30{zla.

Případ 1) Hráči koupili dohromady 5.000{jid za cenu 25{zla. Hráč, který poslal jídlo na trh za cenu 22{zla dostane svých 5.000 x 22 = 110.000{zla a na trhu mu ještě zbyde 15.000{jid. Hráč, který poslal jídlo na trh za cenu 30{zla má na trhu stále ještě celou svou zásilku. Cena jídla se pro příští den snižuje, protože se prodávalo špatně (průměrná cena prodaného jídla byla pod aktuální cenou).

Případ 2) Hráči koupili dohromady 100.000{jid za cenu 25{zla. Hráč, který poslal jídlo na trh za cenu 22{zla dostane svých 20.000 x 22 = 440.000{zla. Hráč, který poslal jídlo na trh za cenu 30{zla dostane svých 20.000 x 30 = 600.000{zla. Arcimág ze svých skladů doplní chybějící zboží. Cena jídla se pro příští den zvyšuje, protože se prodávalo dobře (průměrná cena prodaného jídla byla nad aktuální cenou).

1) Cena surovin se počítá podle tabulky:
Surovina1{jid1{dre1{kam1{zel1{kun1{kop1{luk1{mec1{sti1{zbr
Cena ve zlatě18{zla78{zla94{zla211{zla1.890{zla850{zla1.135{zla2.320{zla2.655{zla6.960{zla

Při posílání nad 3 milióny se všechny příchozí suroviny sníží na množství:
zůstane = 1000000*(2+ (cena_surovin/1000000-2)^0,65 )/cena_surovin