ZlodějiZloději jsou často neprávem opomíjenou složkou válčení. Jejich zvládnutí sice vyžaduje delší čas, ale vynaložené úsilí se několikanásobně vrátí při doslova devastačních účincích akcí. Pojďme se tedy podívat, jak fungují.

Základem všeho nekalého je Cech zlodějů. Po jeho postavení budete mít přístup k posílání zlodějských ochran, které vaši zemí brání proti zlodějským akcím cizích zemí. Stejně jako u magie, i u zlodějů platí zásada, že silnější akce mají větší efekt.

Síla vašich zlodějů je závislá na síle cechů všech zemí aliance. Zloděje je sice možné používat i bez aliance, ale je to značně nákladné a nevýhodné. Pokud chcete své zloděje posílat škodit na nepřátelská území, musíte postavit Cech špehů či Cech sabotérů. Díky těmto budovám budete mít den po jejich postavení přístup k řadě špionážních, potažmo sabotážních akcí.


Zlodějské akce

Zlodějských akcí je více druhů, jejich seznam s popisem najdete zde. Akce jsou zpřístupněny v části Útok, podčásti Zloději po postavení Cechu zlodějů, případně Cechu špehů a Cechu sabotérů. Akci pošlete vybráním cíle a vyplněním počtu u odpovídající kolonky (najednou je možné poslat i více druhů akcí na jeden cíl). Na sabotáže se může skládat celá aliance. Každý den může sabotér vyslat sabotáže nejvýše na 10 různých zemí. Na sabotáže se též vztahují pravidla o dohledu bohů nad konflikty (férová hra).

Alianční skládání se na sabotáž vypadá následovně – sabotér vyšle akci několikrát (např. 5×). Každý další člen aliance může k akci přidat svůj příspěvek v počtu maximálně takovém, jaký vyslal zakládající člen (tedy v tomto příkladu opět 5×). Pokud zakládající člen akci zesílí, mohou i další hráči přidat podporu – opět do maxima, jaké přidal zakládající člen. K přispívání na sabotáž je třeba mít Cech zlodějů, nic jiného potřeba není.

Aktuální síla akce je síla akce, jaká by se poslala na zemi soupeře, pokud by už nikdo z aliance nepřidal svůj příspěvek.
Maximální síla akce je síla, která by se poslala, kdyby všichni členové přidali stejný počet akcí, jako sabotér (hráč, který akci založil).

V nápovědě níže se počítá s maximální silou akce, tj. jako by přispěli k akci všichni členové aliance stejným dílem. Pokud jsou příspěvky rozdílné (či u některých členů nulové), síla akce se určuje jako kvadratický průměr příspěvků:

Síla akce = maximální síla akce * [ ( p12 + ... + p62 ) / 6 ] 0,5
Kde p1 ... p6 jsou pro každou zemi aliance (včetně sabotéra) počet poslaných akcí země / počet poslaných akcí sabotérem. V případě, že někteří členové nepošlou, či má aliance méně členů, jsou pn nulová.

Síla vámi vyslané akce odpovídá síle zlodějů dané země a je navíc upravena podle vzdálenosti cíle (stejně jako při útoku je na větší vzdálenost akce slabší, hodnoty oslabení viz. Sousedé – Vzdálenosti a postihy). Při vícenásobném poslání stejné akce na jeden cíl celková síla akce stoupá, ale ne lineárně (tj. ne počet*(síla zlodějů)!), ale o něco pomaleji. Akce se sčítají následovně:

Celková síla akce = síla_zlodějů * (k počet_poslaných_akcí - 1) / (k - 1)
Nebo při přidání po jedné akci (v případě, že mezi posíláním vzroste bonus ke zlodějům):
Nová celková síla akce = k * stará_celková_síla_akce + síla_zlodějů
kde k je podle typu akce:
0,997 u ochrany
0,99 u špionáže
0,92 u sabotáže.

Z uvedeného plyne, že není možné mít větší celkovou sílu akce než (síla zlodějů) / (1 - k). Následující tabulka ukazuje celkovou sílu akce v závislosti na typu akce a určitém počtu akcí:

Typ akce / Počet akcí1x akce5x akce10x akce20x akce35x akce50x akce100x akce
Ochrana1x5x9,9x19,4x33,3x46,5x86,5x
Špionáž1x4,9x9,6x18,2x29,7x39,5x63,4x
Sabotáž1x4,3x7,1x10,1x11,8x12,3x12,5x

Zlodějská síla

Síla zlodějů se počítá ze síly cechů aliance (případně jen země, pokud je bezalianční). Síla cechů země je rovna součtu produktivit všech Cechů zlodějů (Cech špehů ani sabotérů se nezapočítává). Aktuální je vždy síla cechů (a tím pádem i síla zlodějů) z minulého dne – a změní se zase až další den. Takže postavení cechů či jejich zboření sílu zlodějů pro daný den neovlivní (dokonce ani změna členů v alianci či vaše vystoupení z aliance), ale pokud si zboříte i poslední cech, akce posílat nemůžete, i když máte zlodějskou sílu.

Výpočet síly zlodějů pro země v alianci {zlo

Zjednodušeně se dá říct, že síla zlodějů země je součet produktivit Cechů zlodějů celé aliance z minulého dne plus případné bonusy a postihy. Přesný vzorec je následující:

síla zlodějů = ( 1 + bonus k akcím ) * ( součet síly cechů všech zemí aliance včetně postihů za vzdálenost )

Vzdálenost má vliv následující – pokud je některá země v alianci od vás vzdálena třeba na 80% (=oslabení útoků a posil), bude se vám její síla cechů započítávat jen z 80%.

{zloBonus k akcím je součet bonusů všech hrdinů – zlodějů a dalších bonusů vaší země (1% = 0,01). Tedy v závislosti na bonusech může být síla zlodějů každé země aliance různá.

{ra2Trpaslíci resp. {ra1vznešení elfové mají navíc postih k síle svých akcí -10% resp. -5%, tj. na konec vzorce se jim přidá * 0,9 resp. * 0,95.

{sab{speBonusy pouze k sabotážím či špionážím (včetně zocelení) se sečtou a aplikují až na konec. Například pokud je síla zlodějů rovna 5.000 a země má bonus k sabotážím +30%, bude základní síla sabotáže 6.500.

Pozor! Zlodějskou síť je potřeba neustále udržovat – nehrající země mají sníženu sílu cechů o 6% za každý tah nad 85, který měly na počátku dne (pokud mají 100 tahů, je síla cechů jen 10%). Zmražené země a země pod ochranou se do síly zlodějů nepočítají (mají automaticky sílu cechů 0).

Navíc, pokud má aliance více cechů špehů či sabotérů, často si navzájem kříží cesty a úspěšnost akcí je nižší. Síla akcí klesá o 1% za každý level Cechu špehů (kromě prvních pěti levelů) a o 3% za každý level Cechu sabotérů (kromě prvních pěti levelů), tyto postihy se sčítají. Tedy například pokud má aliance tři Cechy špehů levelu 3 a dva Cechy sabotérů levelu 4, bude mít postih (3*3 - 5)*1% + (2*4 - 5)*3%, tedy 13%. Počítají se samozřejmě levely cechů z minulého dne.

Pro bezalianční země se síla počítá obdobně: síla zlodějů = ( 1 + bonus k akcím ) * ( síla cechů země )

Zocelení špehů

Častým používáním a velkými investicemi do zlodějských akcí budou síly těchto činností růst. Aktuální bonusy k těmto činnostem uvidí hráč v detailech své země. Bonus ke špionážím za poslané akce se počítá podle vzorce (základní_síla_akce / 7.000) * (investované_zlato / 1.666.666) % za každou dříve poslanou akci (i tu neúspěšnou). Základní_síla_akce je síla špehů (tedy síla při poslané jedné akci) bez již získaného bonusu ze zocelení (ostatní bonusy se ale počítají). Investované_zlato = počet_poslaných_akcí * cena_jedné_akce. Například při poslání špionáží o základní síle akce 7.000 za 5M{zla získají špióni bonus kolem +3%.

Zocelení sabotérů

Probíhá podobně jako zocelení špehů, jen se počítá součet akcí včetně podpory sabotáže od ostatních zemí. Sabotéři obdrží bonus o hodnotě (základní_síla_akce / 7.000) * (investované_zlato / 20.000.000) %. Například při poslání sabotáží o základní síle akce 7.000 (bez bonusů ze zocelení) za 50M{zla (placené celou aliancí celkem) získají sabotéři bonus kolem +2,5%.

Přízeň bohů za akce

Za poslané sabotáže, špionáže a podpory sabotáží získá země o přepočtu 10% z investovaných prostředků v přízni bohů ({pri). Je jedno, zda akce uspěje, či neuspěje.


Zlodějská obrana

Zlodějská obrana země je jeden bod za každou započatou stovku vojenské síly, tedy:
zlodějská obrana země = celková síla země / 100 (zaokrouhleno nahoru, počítá se hodnota z počátku přepočtu)

Vzhledem k tomu, že se zloději vyhodnocují před pohybem armád, tak vyslání armády pryč ze země nemá na zlodějskou obranu vliv. Zlodějskou obranu je vhodné ještě navýšit pomocí zlodějské ochrany. Ta potom na příští přepočet zvýší zlodějskou obranu cíle o sílu této akce (podrobněji viz. zlodějské akce).

Pozor, zlodějské ochrany od různých zemí i různých typů (tajná a klasická) pro jednu zemi se nesčítají, ale vybere se ta nejsilnější. Pokud není ve statistikách cíl ochrany ve stejné alianci jako posílající (tj. nebyl s ním během přepočtu v alianci), tak je síla ochrany pouze třetinová!


Vyhodnocení akcí

Akce se vyhodnocují během přepočtu, před útoky a kouzly, po karavanách. Při posuzování, zda akce proběhla úspěšně, se porovnává celková síla akce a zlodějská obrana cíle. Výsledek akce rozhoduje 10 dílčích úspěchů/neúspěchů, šance na jeden úspěch je:

Šance na úspěch v % = celková síla akce / ( celková síla akce + obrana cíle ) * 100 %

Počet úspěsných pokusů z těchto 10 je počet úspěchů dané akce. Podle počtu úspěchů tedy akce dopadne:Špionážní akce

Úspěšnost akceÚspěchůEfekt
Totálně úspěšná akce9 - 10Pachatel zjistí základní i bonusové informace, oběť nic neodhalí.
Úspěšná akce7 - 8Pachatel zjistí základní informace, oběť nic neodhalí.
Částečně úspěšná akce5 - 6Pachatel zjistí základní informace, oběť odhalí akci, ale ne totožnost pachatele.
Neúspěšná akce3 - 4Pachatel nezjistí nic, oběť odhalí akci, ale ne totožnost pachatele.
Totálně neúspěšná akce0 - 2Pachatel nezjistí nic, oběť odhalí akci i totožnost pachatele.


Sabotážní akce

Úspěšnost akceÚspěchůEfekt
Úspěšná akce10Síla akce se zvýší na 500%, oběť odhalí akci, ale ne totožnost pachatele.
Úspěšná akce9Síla akce se zvýší na 200%, oběť odhalí akci, ale ne totožnost pachatele.
Úspěšná akce8Síla akce se zvýší na 150%, oběť odhalí akci, ale ne totožnost pachatele.
Úspěšná akce7Síla akce se zvýší na 125%, oběť odhalí akci, ale ne totožnost pachatele.
Úspěšná akce6Síla akce se nemění, oběť odhalí akci, ale ne totožnost pachatele.
Částečně úspěšná akce5Síla akce se sníží na 1/2, oběť odhalí akci i totožnost pachatele.
Částečně úspěšná akce4Síla akce se sníží na 1/4, oběť odhalí akci i totožnost pachatele.
Částečně úspěšná akce3Síla akce se sníží na 1/16, oběť odhalí akci i totožnost pachatele.
Částečně úspěšná akce2Síla akce se sníží na 1/64, oběť odhalí akci i totožnost pachatele.
Částečně úspěšná akce1Síla akce se sníží na 1/256, oběť odhalí akci i totožnost pachatele.
Neúspěšná akce0Akce nepoškodí nic, oběť odhalí akci i totožnost pachatele.

Sabotáž se zobrazí v novinách – jako informace, že hráč A se pokoušel sabotovat hráče B. V případě neodhalení pachatele se v novinách jen objeví, že hráč B byl sabotován.