Cíl hryCílem hry je postavit co nejvyšší finální budovu, jejíž základní a jedinou stavební jednotkou jsou zázračné Slzy bohů. Podle legend jsou to slzy, které uronili bohové, když uzřeli zkaženost tohoto světa. Ty dopadly na zem a lze je použít jako obdivuhodně pevný a zároveň velmi přizpůsobivý stavební materiál pro chrámy, které mají bohy usmířit. Legendy ale vyvrátili trpaslíci, když zjistili, že Slzy bohů jsou vlastně jen dalším nerostem v útrobách světa vzniklým působením lávy na diamanty.

15. rok věku bude rozhodnuto (dohodou správců, tak aby to bylo pro hru a hráče co nejlepší), kolik aliancí bude postupovat do závěrečných bojů. Od toho se též odvíjí zveřejnění roků, kdy se začnou sbírat Slzy bohů a jak bude vypadat vyřazování aliancí (čím více aliancí bude postupovat, tím dříve začne stavění slz). Sbírání slz bohů trvá vždy 5 dní a po nich se dle počtu slz rozhodne o postupujících aliancích. Tyto aliance se pak utkají mezi sebou ve válkách aliance vs. aliance v několika kolech. Vždy při přidělení rivalů následuje jeden rok klidu, kdy si aliance připraví strategii a opraví země – je možné posílat jen špionáže a útočit na polobohy. Poslední tři přepočty se rozhodne mezi dvěma posledními aliancemi v přímém souboji o tom, kdo se zapíše do Síně slávy. Rivalové se z postupujících aliancí volí zcela náhodně.

Rozhodující kritérium pro postup je vždy počet Slz bohů ({slz) v alianci. V případě rovnosti rozhoduje počet dobytí polobohů ({pol). Je-li stejný i tento počet, bude se počítat s hodnotou cti. V krajně nepravděpodobném případě, že se bude rovnat i čest aliancí, rozhodne jejich statistická síla.

Po začátku stavění slz nemohou nevyřazené aliance přijímat členy. Všechny bezalianční země hráčů i nově založené aliance jsou považovány za vyřazené.

Vyřazené aliance nemohou útočit na ostatní, které ještě bojují o výhru, ale mohou válčit mezi sebou. Po vyřazení aliance ztratí její země veškeré své slzy. Ve statistikách v den vyřazení ještě vidět jsou (pro porovnání, kolik slz chybělo k udržení se). Vyřazené aliance nemohou prodávat zboží na trh. Jejich nákupy zboží z trhu se nepromítnou do obchodování.

Na konci věku získá aliance s nejvíce dobytími polobohů malou cenu útěchy – bude zmíněna v Síni slávy.Získávání Slz bohů


Šetrné získávání Slz z lůna země je náročná a drahá záležitost, na kterou je třeba najmout ty nejlepší pracovníky. Tito odborníci přijmou gáži v podobě zlata {zla i přízně bohů {pri, popřípadě více času na práci v podobě utracených tahů.

Během počátečního stavění Slz se jedna skládá z 6 částí. Jedna část stojí 50{pri, 500.000{zla či 1 tah. Zlatem nebo tahy lze zaplatit až 4 části, přízní libovolný počet. Například lze postavit slzu za 100{pri + 1M{zla + 2 tahy, či 1M{zla + 4 tahy. Počet takto postavených Slz je omezen na 3 denně v každé zemi. Ušetřené tahy z předešlých dní na toto nemají vliv.

Během dostavování Slz v přestávkách mezi souboji s rivaly se cena Slz snižuje na 3 části. Zlatem i tahy lze zaplatit až 2 části. Počet takto postavených Slz není omezen (oproti dvěma za den při klasickém stavění) – pouze maximem 10{slz a celkovým maximem za alianci. Slzy lze dostavovat libovolně mezi členy aliance, není nutné stavět je tam, kde byly zbořeny.

Stavění slz

 • Slzy lze stavět až po odehrání minima tahů potřebných k útoku. Slzy nelze stavět postupně, každá se musí postavit jednorázově.
 • Každá aliance může postavit (či získat pomocí útoků) maximálně 30{slz. Žádná země nikdy nemůže mít více než 10{slz.
 • Po poražení předchozího rivala a přidělení nového může každá aliance dostavět Slzy do takového počtu, jaký má její rival
 • Země, které využívají Volného hraní, nemohou vyrábět Slzy.
 • Nerozdělené Slzy dobyté od polobohů (počínaje přepočtem, kdy končí stavění Slz) budou navráceny bohům a země za každou obdrží 100{pri.


Bonusy a postihy

 • Každá Slza v zemi zvyšuje útočnou sílu a životy jednotek v útoku o 5% až do maxima 25%. Vždy se bere v potaz počet Slz při minulém přepočtu.
 • Každá Slza dává postih k síle a životům jednotek v obraně 2%. Tento postih lze zmírnit zocelením armády, řídí se vzorcem (-2% * počet slz) + zocelení %. V případě kladného výsledku tento bonus nepřekročí 4% * počet slz ani celkových 20%. Vždy se bere v potaz počet Slz při minulém přepočtu.
  příklad: Země s 3{slz a zocelením 0% bude mít postih -6%. Země se stejným počtem {slz a zocelením 8% bude mít výsledný bonus -6% + 8% = 2%. Pokud při stejném počtu {slz bude armáda zocelená na 25%, bude sice výsledek -6% + 25% = 19%, ale bonus může být maximálně 3 x 4% = 12%.
 • Dále každá slza oslabuje o -9,1% sílu a životy posil (odpovídá teoretickému oslabení3 10%, teoretická oslabení za jednotlivé slzy se mezi sebou sčítají).


Ničení slz

 • Během stavění {slz není možné útočit na jiné hráče (pouze na polobohy).
 • Při úspěšném útoku je šance na zničení jedné až tří Slz. Tato šance je závislá na účinku útoku.
  Většinou, při silách útoku kolem 1M, se zboří jedna slza (či žádná, pokud má obránce štěstí a bránil se armádou). Při silných útocích na nebráněné země je šance na zboření dvou slz. Při extrémních nebráněných útocích (se silou nad 3M) je i šance na zboření třetí slzy.
  V případě více útoků na jednu zemi se účinky klasicky snižují, boří se tedy méně slz (či žádné).
 • Při útoku na zemi, která má nějaké Slzy, se nikdy neztrácí čest.
 • Slzy lze též zničit pomocí kouzla Zloba bohů či akce Sabotáž slz bohů.
 • Při zmražení země nebo jejím odchodu z aliance jsou všechny Slzy dané země nenávratně zničeny.

Polobohové

První den stavění Slz se v blízkosti arcimága (v kruhu ve vzdálenosti přibližně 5 políček od jeho sídla) objeví neutrální země, ze kterých lze získat Slzy bohů. Je to tedy (náročnější) způsob pořízení Slz pro útočící země. Zároveň se ale počet dobytí polobohů počítá jako rozhodující parametr v případě, že mají aliance stejné množství slz bohů.

Polobohů je celkem 12, každý je potomkem jednoho boha. Potomci rasových bohů jsou silnější a mají armádu složenou pouze z jednotek dané rasy (pět náhodných jednotek). Potomci ostatních bohů jsou o něco slabší a útokem na ně bude zisk slz nižší (mají tři z pěti jednotek hlavní rasy a dvě náhodné jednotky jakékoliv rasy). Tyto údaje (předpoklady, nikoliv konkrétní jednotky) jsou zobrazeny v detailu země každého poloboha.

Polobohové disponují speciální schopností panovníka: Regenerace celé armády, kterou nelze zrušit ani hlubinami nicoty. Jednotky polobohů tedy mohou po několika bojích díky zisku {axp zvýšit svůj level (a tedy i sílu).

Stavby polobohů

Hrad level 5
Vrchní velitelství level 3
5x Pevnost s produktivitou 115
5x Magická bariéra s průměrnou produktivitou 302 (+-10%)
5x Cech zlodějů level 3 s průměrnou produktivitou 133 (+-5%)
83x Zlatý důl level 4

Speciální pravidla:

 • V útoku (viz níže úkoly od arcimága) mají polobohové bonus +100%.
 • Na konci každého přepočtu se stavbám polobohů opraví 50% poškození (tedy například z cechu zlodějů 50/130 se stane 90/130).
 • Místo boření (sabotáží či útokem) se stavby jen poškodí o 5% (zisky útočníka ale zůstanou nezměněny).
 • Rabování poškozuje stavby polobohů s desetinovým účinkem oproti normálním zemím (opět zisky zůstanou nezměněny).
 • Účinky sabotáží na polobohy jsou sníženy na 1/20 (odpovídají síle sabotáže / 20).
 • Účinky cílené magie na polobohy jsou sníženy na 1/5 (odpovídají síle kouzla / 5).
 • Šance na úspěch ani zisky zocelení a přízně bohů za poslaná kouzla a sabotáže ale nijak sníženy nejsou.
 • Armády polobohů získávají pouze polovinu běžného počtu zkušeností.


Obrana polobohů

Základní síla při jejich zjevení se ve světě smrtelníků je kolem 1,9M u polobohů s armádou jedné rasy a 1,4M v případě ostatních polobohů. V bariéře mají kouzlo Zuřivost polobohů síly 1.200 v neomezeném množství (Magický vír na něj nemá vliv), které ohromně posílí obranu (v závislosti na procentu zastoupení nejčastějšího typu jednotky útočníka).

Polobohové si během svého pobytu na tomto světě posílají zlodějské ochrany o síle síla_cechů_země * aktuální_rok a 10 magických štítů síly 10 * aktuální_rok.

Každý polobůh má 5 služebníků – hrdinů. Ti mají tři náhodné schopnosti z výběru: ochránce{och, zvěd{zve, vojevůdce {voj, léčitel {lec, dobyvatel {dob, bojový mág {boj a zaklínač {zak. Sám polobůh – panovník má taktéž tři z těchto schopností a navíc má výše uvedenou schopnost hromadné regenerace.

Polobohové jsou imunní vůči slzám bohů – bonusy ze slz se při útoku na ně nepočítají. Navíc při útocích stejného vládce se rozzuří – získávají +20% k síle a životům jednotek za každé předchozí dobytí stejným útočníkem (tedy pokud hráč zaútočí potřetí po předchozích dvou úspěšných útocích, obdrží polobůh bonus v hodnotě +40%).

Pokud je polobůh napaden vojenským útokem (bez ohledu na výsledek), sešle na útočníka během stejného přepočtu 1-5 cílených kouzel, a to i v případě, že je v daný den vyhnán ze světa. Posílá různá náhodně zvolená negativní cílená kouzla a kletby (šance na kletbu je o něco menší). Síla kouzla je rovna síle poloboha / 1.000. Na kouzla polobohů se nevztahuje postih za vzdálenost. Navíc bude za každý předchozí úspěšný útok na stejného poloboha bude seslána jedna dávka kouzel (1-5 cílených kouzel) navíc a cílená kouzla budou silnější o 10%. Například při vašem třetím útoku (když předchozí dva uspějí) na stejného poloboha bude na vaši zemi posláno 3-15 cílených kouzel silnějších o 20%.

Dobývání polobohů

Každý polobůh přichází do světa s určitým počtem Slz bohů. Jejich množství zhruba odpovídá 30% počtu králů v daném okamžiku. Dobytím poloboha útočník získá 1-2 Slzy bohů v případě poloboha s armádou jedné rasy, a 0-1 Slzu od ostatních (zisk je náhodný, nezávisí na síle útoku). Při zisku nadprůměrného počtu Slz se o něco sníží zisky přízně bohů, naopak při získání menšího množství (či žádné Slzy) dostane dobyvatel přízeň bohů navíc.

Pokud během přepočtu dojdou polobohovi Slzy bohů, zisky Slz ovlivněny nebudou (Slzy budou získány z polobohovy vlastní krve). Na konci přepočtu ale polobůh díky utrženým zraněním opustí tento svět.

Čerstvě dobyté Slzy bohů lze přeposlat komukoliv v alianci nebo si je lze ponechat. Lze je využít přímo k postavení klasické Slzy bohů (podobně jako při stavění pomocí {pri a {zla). Dobyté Slzy se nepočítají do bohatství, započítají se až po požití k postavení. Počínaje přepočtem, kdy končí stavění slz, se všechny dobyté Slzy bohů okamžitě převedou na přízeň bohů v hodnotě 100{pri za kus.

Speciální pravidla:

 • Zisky slávy z dobytí polobohů jsou pouze čtvrtinové!
 • Polobohové nezískávají bonusy z násobné obrany.
 • Na polobohy se nevztahují postihy z násobných dobytí.
 • Polobohům nelze vyhlásit válku. Při útoku na polobohy se nezískává ani neztrácí čest.
 • Na polobohy je možné útočit i během roků klidu (tedy kdykoliv, kdy jsou na mapě).

Poznámky:

 • Kouzlo Zuřivost polobohů je smrtící proti armádám složeným z jednoho typy jednotek. Též v útoku zvyšuje magickou obranu polobohů.

Úkoly od arcimága

Arcimág má velký zájem na vyhnání polobohů z tohoto světa. Pokud aliance splní jeho pokyny, jejich dobytí polobohů bude mít větší význam a vládci, kteří úkol splní, budou odměněni. Každá aliance ve Světě hrdinů dostane první úkol v den, kdy se začnou stavět slzy bohů (tedy v okamžiku, kdy se objeví polobohové).

Úkol může splnit kterýkoliv vládce v alianci. Jakmile ho splní první vládce, získá určité množství přízně bohů a jeho aliance může získat několik dobytí polobohů navíc. Za další splnění stejného úkolu v alianci už není získáno nic.

Úkol může být jeden ze čtyř typů:

 • Úkol: {usi Dobuď konkrétního poloboha určitým typem útoku.
  Odměna pro plnitele: 300{pri
  Odměna pro alianci: +1{pol
  Typ útoků bude z možností: klasický, přímý, krvavý, nájezd a obléhání. V případě krvavého útoku bude odměna pro hráče vyšší o 100% a odměna pro alianci o 50%.
 • Úkol: {vzd Dobuď konkrétního poloboha a sešli v boji (alespoň částečně) kouzlo určité školy.
  Odměna pro plnitele: 400{pri
  Odměna pro alianci: +1,5{pol
  Škola bude jedna z osmi: Řád, Chaos, Život, Smrt, Oheň, Voda, Země a Vzduch.
 • Úkol: {sam Sešli na konkrétního poloboha určité cílené kouzlo.
  Odměna pro plnitele: 100{pri + cena kouzla * 0,5{pri
  Odměna pro alianci: +0,5 + (cena kouzla / 500) {pol
  Cílené kouzlo bude jedno z osmi škol (Řád, Chaos, Život, Smrt, Oheň, Voda, Země a Vzduch) dostupné všem rasám. V případě kletby bude odměna v přízni bohů i zabitých polobozích o 20% vyšší.
 • Úkol: {sab Pošli na konkrétního poloboha určitou sabotáž (musí být alespoň 3 úspěchy, tedy 6,25% snížení).
  Odměna pro plnitele: 100{pri + základní cena sabotáže * 1,5 / 1000{pri
  Odměna pro alianci: +0,5 + (základní cena sabotáže / 150.000) {pol
  Sabotáž bude jakákoliv krom Sabotáže slz.
 • Úkol: {osi Ubraň se bez posil konkrétnímu polobohovi a sešli v boji (alespoň částečně) kouzlo určité školy.
  Odměna pro plnitele: 400{pri
  Odměna pro alianci: +1,5{pol
  Polobohové mají bonus k útoku +100 % k síle i životům jednotek. Škola magie bude vybrána náhodně ze všech osmi. Úkol nelze splnit pomocí kouzel s maximální průrazností (Azurová střela, Zlom zaklínadlo či Tharesiho štít). V případě ohnivé školy jsou zisky pro plnitele i alianci o 20 % vyšší. Země se musí ubránit sama bez posil (v případě, že se ubrání a budou v ní posily, bude úkol vyhodnocen jako nesplněný). Podobně jako z útoků na polobohy, i z obrany je ziskem jen čtvrtina slávy oproti běžné hodnotě. Typ útoku bude jedna z možností: klasický, přímý, nájezd či obléhání. Jakmile je jednou polobůh panovníkem vyzván, nelze již vyzvání nijak zrušit (ani odmítnutím arcimágova úkolu).

Po splnění úkolu získá aliance další úkol. Na úkol není žádný časový limit, pouze když je polobůh vyhnán z tohoto světa z důvodu nedostatku slz, je úkol zrušen a nahrazen novým. Vůdce aliance může úkol odmítnout. Během následujícího přepočtu pošle rozzuřený arcimág na každou zemi aliance jedno náhodné cílené kouzlo o síle 30 * aktuální rok za každý odmítnutý úkol dané aliance. Následně aliance obdrží nový úkol, ten bude jiného typu než poslední odmítnutý úkol.

Za každý předchozí splněný úkol se odměna pro plnitele i alianci zvýší o 10%. Za každý předchozí odmítnutý úkol se odměna pro plnitele i alianci sníží o 10% (celkový součet ale nikdy neklesne pod -90%). Zrušené úkoly odměny neovlivňují.

Pokud aliance splní úkol a součástí úkolu je zisk dobytí navíc, o kterém rozhoduje náhoda, při příštím úkolu se tato náhoda vykompenzuje (tedy pokud například je šance 30% na získání dalšího a aliance ho získá, zisky z dalšího úkolu jsou o 0,7 menší; jestliže aliance toto dobytí nezíská, budou naopak příští zisky o 0,3 větší). Pokud aliance nový úkol odmítne, kompenzace se převede do dalšího úkolu.

Úkoly dostávají i vyřazené aliance. Aliance, která bude mít na konci nejvíce dobytí polobohů bude zaznamenána v Síni slávy (viz níže).


Síň slávy

Vítězové každého věku budou zvěčněni v Síni slávy na úvodní stránce Vojevůdců. Z každého věku zde budou uchovány tyto zápisy:

 • Všichni králové vítězné aliance.
 • Řeč vůdce aliance.
 • Přehled rivalů v bojích o vítězství.
 • Jméno aliance, která dosáhla nejvíce dobytí polobohů (cena útěchy).