MagieVe Vojevůdcích a čarodějích hraje magie nezanedbatelnou roli. Je zde celkem 11 škol magie – jak kněžská kouzla posilující či oslabující armády, tak elementální magie ohně, vody, vzduchu a země. Velkou roli hraje i vyvolávání magických nestvůr nebo ochrana před nepřátelskými magickými pohromami seslanými na vaši zemi. Ovládnutí magie je jedna z nejdůležitějších věcí v pokročilé fázi hry a není radno ji podceňovat.


Mana

Na to, abyste mohli čarovat, potřebujete mít manu {man. Tu získáte především z Oltářů (ale i z dalších budov) nebo od hrdinů se schopností Mág. Jenže mana není jako ostatní suroviny a v normálních budovách se nedá skladovat. Samo od sebe mizí každý tah 10% zásob many (zaokrouhleno nahoru). Tomu se dá zabránit postavením Magického monolitu, který uskladňuje manu a ta se pak ztrácí jen když překročí kapacitu monolitu (10% z přebytku).


Kouzla a školy magie

Samotná mana by vám nebyla k ničemu, proto potřebujete získat kouzla, která za ni můžete čarovat. Základním stavebním kamenem pro získání kouzel je postavit magickou budovu. Některé se zaměřují na určitou školu kouzel, jiné ostatní kouzla posilují a ještě přidávají některá nová. Přístupnost kouzel jednotlivých škol magie je podmíněna postavením příslušné budovy nebo získáním hrdiny dané školy, popř. postavením Knihovny.

Přehled škol magieVysvětlivky:
Hlavní budova – umožňuje zapisovat do knihy kouzla dané školy, přidává 2 využitelné levely za 1 svůj level, udává sílu těchto kouzel
Hlavní hrdina – umožňuje zapisovat do knihy kouzla dané školy, přidává 1 využitelný level za každé své 2 levely, zvyšuje sílu těchto kouzel
Podpůrné – podpůrná budova a hrdina pouze zvyšující sílu kouzel dané školy
*) podpůrná stavba a podpůrný hrdina závisí na typu kouzla.


Kniha

Kniha je místo, kde máte zapsaná všechna kouzla, která jste se naučili a můžete kouzlit. Každý směr magie zde má svou záložku a právě v nich do své knihy můžete zapsat nová kouzla, popř. odstranit stará.


Přidání kouzla do Knihy vás stojí {exp. Cena kouzla prvního levelu je 100{exp a kouzlo každého dalšího levelu je 2x dražší. Na příkladovém obrázku můžete vidět pět kouzel ze školy Čarodějnictví, která si hráč může přidat do své Knihy. Level kouzla určuje nejen jeho pořizovací cenu v {exp, ale také náročnost na příslušné magické budovy. Magický štít je kouzlo levelu 2 a proto po přidání do Knihy čerpá 2 levely z využitelných. Počet využitelných levelů u jednotlivých škol závisí na levelu jejich hlavní budovy, popř. i hrdinů. Budovy přidávají 2 využitelné levely za jeden svůj level a hrdinové přidají 1 využitelný level za každé své 2 levely. Hráč z příkladu má Magickou věž na levelu 6, tudíž celkem 12 využitelných levelů.

Pokud vám kdykoliv klesne počet využitelných levelů pod počet využívaných (z důvodu smrti hrdiny nebo zboření budovy), stanou se kouzla z dané školy nepoužitelná. V tom případě můžete z Knihy odstranit některá kouzla z této školy, aby počet využívaných levelů nepřekročil počet využitelných levelů. Utracené {exp jsou ale nenávratně ztraceny.


Typy kouzel

Magie zdejšího světa se rozděluje do šesti typů, z nichž každý má specifické vlastnosti:

Okamžitá kouzla

Okamžitá magie je taková, která začne působit ihned po jejím seslání. Patří sem například vyvolávání menších monster. V seznamu okamžité magie je kromě názvu kouzla jeho level, síla a cena v {man. Pokud máte dostatek many, zpřístupní se okénko, kam můžete napsat, kolikrát se má dané kouzlo seslat. Dále je zde možnost sesílat jedno z okamžitých kouzel každý tah a to buď za všechnu manu na skladech, nebo s ponechanou rezervou (nezapomeňte rezervu potvrdit tlačítkem Nastavit)

Obranná magie

Na ochranu své země před nepřátelskými útoky můžete použít obranná kouzla. Nekromanti mohou zpočátku mít seslaná 3 kouzla, elfové 2 kouzla, ostatní 1. Jejich počet můžete navýšit postavením Magické bariéry.

Obranná kouzla jsou do bariér sesílána okamžitě a slouží při obraně vaší země. Kouzlo, které je v seznamu nejvýše, se sešle při prvním útoku na vaši zemi. Pokud jdou na vaši zemi o stejném přepočtu další útoky, sesílají se další kouzla vždy shora. Proto věnujte velkou pozornost, které kouzlo nechte v seznamu úplně nahoře. Pro úpravu seznamu se vám po seslání prvního kouzla do bariér zpřístupní tlačítka pro správu kouzel v bariérách (přesunutí na začátek seznamu, odstranění atd).

Seslání obranného kouzla při útoku má vždy 100% úspěšnost, až na případy, kdy má soupeřův útok nějakou magickou obranu získanou z útočného kouzla – potom se počítá úspěch stejně jako u útočného kouzla. Obranná kouzla se v některých případech nesesílají – viz. Boj – Automatické výhry. Pokud čekáte slabé útoky, nebo si z jiného důvodu chcete kouzla v bariérách šetřit a nesesílat je během boje, stačí zatrhnout spodní čtvereček a Potvrdit.

Cílená magie

Cílená magie je zaměřená hlavně na destabilizaci ekonomiky nepřátelské země nebo naopak posílání magických ochran. Ze seznamu kouzel si vyberete druh a počet kouzel tohoto druhu, který chcete seslat. Dále zadáte cílovou zemi a potvrdíte tlačítkem Seslat. Dole se vám zobrazí seznam dnes seslaných cílených kouzel, kde v případě omylu či změny situace můžete ještě kouzla zrušit. Úspěšnost cílené magie se vyhodnocuje o půlnočním přepočtu. Každý den může mág vyslat negativní cílená kouzla nejvýše na 10 různých zemí.

Každý den lze seslat cílená kouzla podle síly země za: (síla_armády/500)^1,4 + (bohatství/1.000.000)^1,1 many, selhaná kouzla se nepočítají. Tedy například země se silou 500K a bohatstvím 300M může denně seslat cílená kouzla až za 16.380{man. Silní mágové tedy nebudou znevýhodnění oproti slabým, navíc se zabrání sesílání cílené magie z chudých zemí bez armády.

Cíl kouzel se o jejich sesilateli vždy dozví. Negativní cílená magie se zobrazí v novinách – jako informace, že hráč A kouzlil na hráče B. Na cílenou negativní magii se též vztahují pravidla o dohledu bohů nad konflikty (férová hra).

Kletby

Kletby jsou speciálním druhem cílených kouzel, které po úspěšném seslání na nepřátelskou zemi působí jako trvalá kouzla, která s každým odehraným tahem ztrácejí na síle (klesnou na 75% původní síly). Pokud je nová síla kletby menší, než 100, je tolik % šance, že kouzlo samovolně nezmizí. Při několikanásobném seslání stejné kletby na jednu zemi se síla kouzel sčítá. Kletby seslané na vaši zemi můžete oslabit nebo zrušit speciálními kouzly k tomu určenými. Za seslání kletby na cizí zemi získáváte přízeň bohů {pri. Pokud na této zemi nespočívala jiná kletba, získáte plnou přízeň bohů, v případě, že je na zemi slabší kletba, získáte jen její část.

Útočná magie

Při útoku můžete, podobně jako obránce, použít v jednom boji jediné kouzlo. Nejprve musíte založit útok a pak na něj seslat kouzlo. Pokud se rozhodnete můžete kdykoliv před proběhnutím útoku kouzlo zrušit či změnit, spotřebovaná mana se vám ale nevrátí.

Seslání útočného kouzla v boji není zaručeno, vše závisí na jeho síle a magické obraně bránící se země. Kouzlo může buď projít beze změny, může kvůli bariérám ztratit část síly (je oslabeno na polovinu), většinu síly (je oslabeno na čtvrtinu) či jej bariéry soupeře zruší úplně. Přesná šance je uvedena níže (Šance na seslání útočného kouzla), počítá se počet úspěchů ve třech pokusech – proti polovině síly bariér, proti klasické síle bariér a proti dvojnásobku síly bariér. Úspěch ve všech pokusech znamená hladký průchod kouzla, dva úspěchy značí oslabení na polovinu, jeden úspěch oslabí kouzlo na čtvrtinu a v případě neúspěchu ve všech pokusech je kouzlo zlomeno.

Trvalá kouzla

Trvalá kouzla jsou téměř totožná s okamžitými, až na to, že po jejich seslání musíte každý tah menším množstvím many kouzlo udržovat aktivní. Pokud vám dojde {man a nebudete moct odehrát tah, trvalé kouzlo můžete zrušit kliknutím na tlačítko Odstranit.

Postupná kouzla

Postupná kouzla se používají při vyvolávání velkých a mocných monster. Tato kouzla jsou náročná a spotřebují hodně many. Proto můžete taková kouzla seslat postupně – vyberete si ze seznamu požadované kouzlo a do okénka vedle něj vepíšete počáteční množství many. Kdykoliv pak do něj můžete přidat další manu, až do požadovaného množství – tehdy se kouzlo sešle. Tímto způsobem můžete vyvolávat vždy jen jedno kouzlo, nelze mít více rozčarovaných najednou. Pokud chcete, aby se vám mana přidávala do postupného kouzla automaticky, stačí zaškrtnout políčko na konci stránky a kliknout na tlačítko Potvrdit (opět zde lze nastavit rezervu many, pod kterou se doplňovat do postupného kouzla nebude).


Síla kouzel

Síla kouzel ovlivňuje jejich účinek v boji, mimo boj i při vyvolávání. Čím vyšší síla kouzla, tím větší je jeho účinek a tím větší je šance, že při sesílání neselže.

síla kouzla = produktivita hlavní budovy + produktivita podpůrné budovy + bonus z odpovídajících hrdinů

Pokud danou budovu nemáte postavenou, produktivity se započítávají jako produktivity daných budov na nejlepším poli na prvním levelu (tedy pokud jste nekromant v bažině, Věž na prvním levelu by měla produktivitu 160 a kouzla ze školy Čarodějnictví sílu 320).

Zocelení mágů

Po seslání negativního cíleného kouzla o přepočtu obdrží země bonus v hodnotě (síla_kouzla * cena_kouzla / 5.000.000) %. Do síly_kouzla se nepočítá již získaný bonus ze zocelení mágů, ostatní bonusy (z hrdinů, staveb či vylepšení) se stále počítají. Tedy po seslání 20 Zemětřesení síly 1.500 (bez bonusu ze zocelení) obdrží mág k dalším kouzlům bonus 2,7%. Není důležité, zda kouzlo projde přes obranu soupeře, ale je nutné, aby neselhalo již při sesílání v zemi útočníka. Zisky zocelení z cílených kouzel řádu, chaosu, života a smrti jsou vyšší o 10%. Zisky zocelení z kouzel víry (Obnovení zášti) jsou nižší o 10% a kouzel čarodějnictví (Zloba bohů) nižší o 33%. V detailu kouzla v knize je vidět, kolik zhruba zocelení po seslání kouzla dostanete.


Magická obrana

Pokud na vás kdokoli sesílá cílené kouzlo, nebo na vás s útokem pošle útočné kouzlo, vaši mágové se tomuto snaží zabránit. Jak se obrana vydaří, to závisí na vaší magické obraně. Ta je určena následujím vzorečkem:

magická obrana = (součet produktivit mag. bariér) / (počet mag. bariér ^ (1/4) )

Pokud je vaše rasa trpaslík, tak se k výsledku přičítá navíc ještě 300.

S touto magickou obranou se pak počítá, jaká je šance na zrušení příslušného cíleného, či útočného kouzla. Magickou obranu proti cíleným kouzlům lze zvýšit pomocí kouzel Magický štít či Štít víry. Každý lze seslat libovolně krát, účinky jednotlivých štítů se sčítají. Pokud není ve statistikách cíl štítu ve stejné alianci jako posílající (tj. nebyl s ním během přepočtu v alianci), je síla ochrany pouze třetinová.


Průraznost

Všechna útočná a obranná kouzla mají parametr nazvaný průraznost. Průraznost zvyšuje šanci na úspěšný průchod bariérami obránce či na seslání v obraně i přes soupeřovo rušící kouzlo (=kouzlo, které přidává útočníkovi magickou obranu). Průraznost se udává v procentech a při počítání šance na úspěch se síla kouzla zvýší o průraznost (kouzlo se silou 300 a průrazností +20% se bude při počítání úspěchu brát jako kdyby mělo sílu 360). Kouzla s "maximální" průrazností nelze žádným způsobem zrušit, sešlou se automaticky. Jedinou výjimkou, kdy se útočná kouzla nesesílají, jsou Boj – automatické výhry.


Přízeň bohů za magii

Za magické útoky vedené vaší zemí můžete získat:

 • Vždy nejvýše tolik přízně bohů, kolik stálo kouzlo v přepočtu na {zla, resp. {pri (1{man = 1.000{zla) – uplatňuje se na další dvě pravidla.
 • Zisk přízně bohů z cílených negativních kouzel je vždy alespoň 10% jejich ceny. A to i v případě, že se oběť kouzlu ubrání (je ale nutné, aby kouzlo neselhalo v zemi útočníka při vyslání).
 • U ničivých kouzel tolik {pri, kolik byla 1/4 ceny zničených surovin a/nebo ušlého zisku z poškozených budov a/nebo ceny zrušených kouzel.
 • U kleteb se získají {pri podle vzorce cena_kletby * síla_kouzla / (síla_kouzla + síla_již_seslané_kletby_daného_typu_na_zemi) * bohatství_postiženého / bohatství_sesílatele. Tj. při seslání 3 kleteb na stejně bohatou zemi bez kleteb hráč získá 100% + 50% + 33% ceny kletby v přízni bohů.

Vzorce pro kouzelnické experty

Každé kouzlo má svou sílu, čím větší síla, tím větší efekt (např. více přivolaných nestvůr, více zabitých nepřátel bojovým kouzlem a podobně).

Efektivita a koeficienty u kouzel

Většina kouzel závisí na efektivitě, která se spočítá následovně:
efektivita = (síla kouzla + 100) / 2
Příslušný koeficient, který je u každého kouzla různý, se vynásobí setinou této efektivity (tj. celkově hodnotou síla kouzla/200 + 0,5) a vyjde kolik kusů dané věci odpovídá síle příslušného kouzla. U některých kouzel je i konstatní koeficient, který se přičte až nakonec, tj. nezávisle na síle kouzla. Toto číslo se ješte vynásobí náhodným číslem z intervalu 0,8 až 1,2. Takto vypočítané číslo je už skutečný počet kusů dané věci, které se podařilo vyvolat. Toto číslo je vždy alespoň 1, i kdyby vyšlo číslo menší. Také se samozřejmě zaokrouhluje a to takovýmto způsobem: Řekněme že nám vyšlo 2,6 medvěda šedého, pak máme 60% že budou přivolání 3 šedí medvědi a 40% šanci že budou přivoláni jen 2 medvědi.

Šance na seslání cíleného kouzla


Úspěch v % = (upravená síla kouzla)^1,5 / [ (upravená síla kouzla)^1,5 + (magická obrana soupeře)^1,5 ] * 100 %

Šance na seslání útočného kouzla


Šance na úspěch v % = (síla kouzla)^1,5 / [ (síla kouzla)^1,5 + (magická obrana soupeře)^1,5 ] * 100

Šance na selhání kouzla

Když vyvoláváte nějaké kouzlo, je zde určitá šance že kouzlo selže. Šance je závislá na jeho síle a to následujícím způsobem:
šance na selhání v % = 2500 / ( síla kouzla / 2 + 25 )
To znamená že například kouzlo se silou 100 má šanci na selhání 20%, kouzlo se silou 0 naopak selže vždy (má 100% šanci).

Postup výpočtu upravené síly kouzla


1. K síle kouzla, které je v útoku či v bariéře, se přičte součet všech "bonusů k síle kouzla" – například bonusy z bojových mágů.
2. Pokud kouzlo přidává nějakou magickou obranu, ta se přidá nyní.
3. Podle magické obrany soupeře se vypočítá úspěch kouzla. Zde se počítá s průrazností kouzla, ke které se přičte součet všech bonusů (například ze zaklínačů).
4. K síle kouzla se přičte součet všech "bonusů k účinku kouzla"
5. Síla kouzel se oslabí případným účinkem soupeřova kouzla.
6. Kouzlo se provede.


Seznamy kouzel

Existuje zde řada seznamů kouzel, roztříděných dle jejich atributů:

 • Běžná kouzla – kouzla, která má k dispozici více jak jedna rasa.
 • Rasová kouzla – kouzla, která má k dispozici jen jedna rasa (seznam kouzel dostupných konkrétní rase najdete v nápovědě k této rase).
 • Okamžitá kouzla – kouzla, jejichž efekt se projeví okamžitě (přivolávací nejsou zahrnuta).
 • Trvalá kouzla – kouzla s trvalým efektem a nutným udržováním.
 • Bojová kouzla – kouzla použitelná v boji, při útoku a obraně.
 • Cílená kouzla – kouzla, která lze seslat na jinou zemi.
 • Přivolávací kouzla – kouzla, která ti přivolávají vojenské jednotky.