Stavění


O pozemcích a budovách

Na začátku máte k dispozici malé území o 30 polích, které časem rozšiřujete. Každé políčko vašeho území má tyto 3 vlastnosti: úrodnost půdy, naleziště nerostů a magická energie, které ovlivňují výkonnost různých budov.


Hodnoty těchto vlastností jsou mezi 80 - 1201 a k nim se připočítávají bonusy a postihy podle ras a terénu. Například vznešení elfové v nížinách mají úrodnost 100 - 140 (mají bonus +20), ale naleziště nerostů mají jen 60 - 100 (postih -20) a magickou energii 85 - 125 (bonus +5). Bonusy a postihy k vlastnostem pozemků najdete v kapitole Rasy a terény.

Produktivita budov

Každá budova má nějakou aktuální a maximální produktivitu.

Aktuální produktivita udává na kolik procent funguje, kolik vyprodukuje surovin a jak velké odvádí daně. Maximální produktivita určuje nejvyšší možný výkon dané budovy.

Čím je vyšší aktuální produktivita, tím je úměrně větší i produkce daní. U produkce surovin je nárůst produkce surovin větší než produktivity, z čehož plyne, že farma s vysokou produktivitou vyrábí jídlo levněji než farma s menší.

Produktivita některých staveb není ovlivněna náhodou. Vždy mají po postavení trvalou produktivitu 100 a při zvyšování levelu se zvýší přesně o 15% (a následně klasicky zaokrouhlí). Tyto stavby nezvýší svoji produktivitu ani pomocí události a kvalita není v jejich detailu vůbec zobrazena. Navíc je není možné přestavět. Že stavba není ovlivněna náhodou se dozvíte z jejího popisu, podobně jako třeba u závislosti na úrodnosti půdy.

Stoupání a klesání aktuální produktivity

Když se postaví nová budova, je aktuální produktivita na 1/10 maximální. Každý tah se přidá k aktuální produktivitě 1/10 rozdílu mezi maximální a aktuální (zaokrouhleno nahoru na celá procenta). Stejně tak produktivita klesá, když je aktuální větší než maximální, což může nastat při nějaké šťastné události. Aktuální produktivita budov také klesne, když vás někdo přepadne a porazí, neboť vyraboval vaše území. Ve všech těchto případech stoupá aktuální produktivita opět k maximální produktivitě o 1/10 jejich rozdílu.

Výjimkou v počáteční aktuální produktivitě jsou stavby Pevnost a Bašta, které začínají na 0 (na plnou produktivitu tedy nabíhají o 1 tah déle, než ostatní).

Produktivita stavby Cech zlodějů stoupá ke své maximální hodnotě každé kolo pouze o desetinu toho co běžné stavby.

Výpočet maximální produktivity

Maximální produktivita každé nové budovy je buď závislá na jedné ze tří vlastností políčka na kterém stojí, nebo na nich nezáleží. Pokud nezáleží na žádné (není u ní napsáno na čem závisí), je počáteční maximální produktivita 90 až 110. Pokud je závislá na nějaké vlastnosti, je 90% až 110% z dané vlastnosti políčka na němž stojí.

Například pokud postavíme Farmu na políčku s úrodností 120, bude její počáteční maximální produktivita mezi 108 až 132, stejně jako u Kamenolomu na políčku s nalezištěm nerostů 80 bude jeho počáteční maximální produktivita 72 až 88.

Některé rasy mají ještě bonusy či postihy k produktivitě některých budov. Tento bonus/postih se vyhodnotí naposledy (pokud by tedy vaše rasa měla 10% bonus k farmám, byla by produktivita z prvního příkladu 119 až 145). Výsledné produktivity bývají nejčastěji kolem průměru horní a dolní hranice, výjimečně se jedné z těchto hranic přiblíží.


Parametry staveb

Aktuální produktivitaVýkonnost stavby – čím vyšší je aktuální produktivita, tím vyšší dává stavba daně, tím více produkuje surovin a podobně.
Maximální produktivitaMaximální výkonnost (tj. maximum aktuální produktivity), které může stavba za běžného stavu dosáhnout. Ovlivňují ji například bonusy z jiných staveb, trvalých kouzel, hrdinů a podobně.2
Trvalá produktivitaJe to maximální produktivita bez úprav (tj. bonusů či postihů z hrdinů, staveb, kouzel atp.).
DaněUdává počet zlatých, které ti poddaní po odehrání tahu odevzdají. Některé stavby daně neplatí.
PlatNěkteré stavby je možné najmout, aby svoji produkci odevzdávaly do tvých skladů – plat udává, kolik stojí jejich najmutí každý tah. I když je stavba najmutá, platí daně.
ProdukceMůže to být určitý počet surovin, bonus k některým stavbám, k daním a řada dalších věcí. Produkce staveb, které nelze najmout automaticky připadá tobě, produkce těch staveb, které se najímají, ti připadne jen v případě najmutí.
LevelÚroveň stavby – zpravidla vyšší levely zvyšují odvedené daně, zvyšují produkci a někdy mají i zvláštní účinky (viz. popis dané stavby).
KvalitaKvalita budovy určuje, o kolik % je daná stavba lepší či horší než průměrná stavba stejného typu na daném políčku.

Stavět a Území

Tlačítkem Stavět v levém menu se dostanete do hlavního přehledu stavby budov. Zobrazuje se zde počet zastavěných a volných polí, budovy přístupné ke stavbě, jejich cena a počet již postavených budov tohoto druhu.


Po kliknutí na tlačítko Postavit u vámi vybrané budovy se vám objeví políčka seřazená sestupně podle typu, na kterém budova závisí (úrodnost/nerosty/magická energie). Pokud nezávisí na ničem, jsou políčka seřazena podle průměru všech tří vlastností vzestupně. Je tedy nejvýhodnější zvolit při stavbě první políčko, pokud ovšem nemáte stavění naplánováno, či pokud pole nemá jinou vlastnost také na vysoké úrovni. Časem se ve hře naučíte, co na která políčka stavět, jaké priority které budovy pro jednotlivé kombinace ras a terénů mají.

Stavění má 4 podčásti:

V podčásti Další (nebo tlačítkem Ostatní stavby) se dostanete k nabídce specializovaných budov, které dělají každou zemi jedinečnou.

V podčásti Hlavní můžete vylepšit svou hlavní budovu, najdete zde také požadavky na další stupeň hlavní budovy.

V podčásti Vylepšení můžete za několik miliónů {zla nebo {pri koupit různá vylepšení pro svou zemi.

V podčásti Finální můžete za určitých podmínek přispívat ke stavbě finální budovy. Více v části Cíl hry.

Část Území slouží ke správě budov a má 4 podčásti:

Profese je seznam vašich budov roztříděný podle druhu.

Výkonnost je seznam vašich budov seřazený sestupně podle produktivity.

Naleziště je seznam všech políček, zastavěných i nezastavěných, který lze setřídit jednotlivými tlačítky podle jedné vlastnosti pozemku či podle nejhoršího průměru všech tří.

Více módů je seznam budov, po jejichž najmutí si lze vybrat z různých druhů produkce, jako např. různé druhy zbraní.

Když kliknete v některém seznamu na budovu, zobrazí se vám její detailní popis. Můžete zde budovu najmout, vylepšit či zbořit. Abyste nemuseli pokaždé klikat na budovu, když ji chcete najmout, stačí kliknout na prázdnou minci vedle budovy, stejně ji lze propustit. Zlatá mince značí najatou budovu, stříbrná budovu, která neodvádí daně, nejde najmout a slouží nějak jinak. Zlepšovat budovy lze také přímo ze seznamu tím, že kliknete na plus vedle levelu.


Hlavní budova

Hlavní budova je základní budova, kterou dostanete do začátku (konkrétně Radnice). Nikdy vám ji nikdo nemůže zbořit a díky ní máte zpočátku malé místo ve skladech. Abyste získali nové pozemky, je potřeba vylepšit vaši hlavní budovu na další stupeň.

Kromě nových pozemků získáte také vyšší titul, zvětší se vám úložné místo v hlavní budově a zpřístupní se vám stavba nových budov. Ale nic není zadarmo a vylepšování hlavní budovy je jedna z nejnákladnějších věcí ve hře.

Hlavní budově lze rovněž zvýšit level, čímž si zvětšíte území a dostupné sklady. Před vylepšením hlavní budovy na další stupeň je nutné mít předchozí stupeň na maximálním levelu. Po vylepšení se stavba vrátí zpět na 1. level a produktivitu 100.


Stupně hlavní budovy


Stavbu hlavní budovy na level 3 a 4 lze rozdělit na 2 části a stavbu Hradu na level 5 na 4 části.
*) Jedno z pěti získaných polí bude pole, které má naleziště nerostů na maximu či jeden bod pod maximem.

Rady do začátku

Na začátku máte nějaké suroviny a zlato. Na vašem území stojí pouze Radnice, která vám neodvádí žádné daně (je to vaše sídlo), ale slouží jako sklad. Musíte proto postavit nějaké budovy, aby vám odváděly daně. Za suroviny, které dostanete do začátku postavte nějaké Farmy a Pily, popřípadě Domy, ať získáte nějaký příjem. Rozhodně potřebujete několik Pil, abyste měli dřevo na ostatní budovy. Na políčkách, kde je úrodnost větší než 89, stavte Pily a Farmy, na horších se víc vyplatí Domy. Než se rozhodnete vylepšit si hlavní budovu, zastavte většinu území (nejlépe celé), ať máte větší příjem, neboť je zbytečné zvětšovat území, když ho nemáte využité. Později, až budete mít lepší budovy, bude výhodné některé Pily, Farmy a Domy přestavět. Sklady nebudete ze začátku moc potřebovat, hlavní budova vám poskytne dost místa.

Když budete mít zastavěnou většinu území, je na čase zlepšit vaši hlavní budovu. Tím získáte přístup ke spoustě novým budovám. Pro Zámek budete potřebovat Kamenolom (ten také produkuje potřebné kamení). Výhodné je stavět na políčkách s velkou úrodností Farmy, Pily apod., na polích s dobrými nerosty Kamenolomy a Železné doly a na polích, která mají všechny vlastnosti podprůměrné, stavět budovy, které nezávisí na žádné vlastnosti.

Ze začátku nebudete potřebovat velkou armádu a ochrání vás domobrana, která se vycvičí sama. Takže zbrojení nechte na dobu, kdy budete mít Hrad. Zastavte své území, stavte spíše budovy, které vám budou dávat daně a ty nevýdělečné nechte na později. Když budete vylepšovat budovy, je dobré vylepšit Pily a Kamenolomy, budete mít pak levnější {dre a {kam, takže i budovy, které budete dál stavět. Až bude vaše území opět z větší části zastavěné, vylepšete opět hlavní budovu.

Po vylepšení získáte další budovy, mezi nimiž jsou dvě nejvýdělečnější budovy – Obchod a Zlatý důl. Zlaté doly jsou výhodné zvláště pro horské rasy, neboť jsou závislé na nalezišti nerostů. Těchto budov bude potřeba hodně (aspoň 20), abyste měli dostatečný příjem. Později proto bude výhodné místo nadbytečných Pil, Farem a Domů postavit Obchody či Zlaté doly, podle toho, které jsou pro vaši rasu a terén výhodnější.


Zlepšování budov

Budovy lze také vylepšovat, neboli zvyšovat jim level. Každé zvýšení levelu zvýší maximální produktivitu o 12% až 18% z maximální produktivity (nejčastěji to ale bývá průměr). Například budova, která má produktivitu 120 se zlepší o 14 až 22.

Některé budovy získají vylepšením nové schopnosti (například Zbrojíř). Na vylepšení je vždy potřeba nějaké zlato, suroviny a vědomosti {exp. Každý panovník získává 10-20 vědomostí každé kolo, jejich příjem můžete zvýšit postavením Škol. Vyšší levely staveb lze též stavět po částech (viz následující tabulka).

Cena zvyšování levelu staveb


Na levelVědomostiSurovinyDělení
2.200{exp0,4×-
3.400{exp0,8×2
4.800{exp1,6×2
5.1.600{exp3,2×4
6.3.200{exp6,4×4
7.6.400{exp12,8×8
8.12.800{exp25,6×8
9.25.600{exp51,2×16
n.50*2n{exp0,1*2n×2n-6

Pozn.: Sloupec Suroviny udává, kolikanásobek základní ceny stavby (=cena, za kterou se budova staví) je potřeba pro přestup na další level. V sloupci Dělení je počet částí, na které je možné levelování rozdělit a stavět tak level postupně.


Cena staveb

Součet ceny všech vašich staveb tvoří velký podíl bohatství vaší země. Tato hodnota je viditelná všem ostatním panovníkům, je tedy vhodné pořídit si se stoupající cenou země také nějakou armádu, která by ji mohla bránit. Cena staveb se přepočítává na zlato – jednotlivé suroviny se započítávají následovně:

Surovina1{dre1{kam1{zel1{exp
Cena ve zlatě78{zla94{zla211{zla265{zla

Zisky z boření vlastních staveb

Pokud zboříte nebo přestavíte některou svou stavbu, získáte zpět část peněz, které stála. U skřetů je to až 25% nákladů, u ostatních až 10%. Dostáváte jen zlato (žádné jiné suroviny), zisk odpovídá ceně zbořené stavby (viz. předchozí odstavec). Pokud je stavba na 1. levelu a vy ji přestavujete stejnou stavbou, získáte vždy přesně 25% resp. 10% ceny, jinak získáte tolik jen pokud je 100%ně opravená (aktuální produktivita není menší než maximální). Pokud je stavba poškozena, získáte jen (poškození^2)krát tolik, kde poškození je aktuální produktivita / maximální produktivita, ale samozřejmě maximálně 1.

Tyto zisky budou na konci věku, po začátku vyřazování aliancí, postupně (lineárně) klesat až k 0% z normálních zisků poslední den (před posledním přepočtem).


Ochrana staveb

Obranné stavby: Pevnosti, Bašty, Magické bariéry, hlavní obranná stavba (Vrchní velitelství, Štáb obrany, Vojenská nemocnice, Dvorec berserkrů) a elfí Síně věštců jsou obtížněji zničitelné vojenským útokem v závislosti na jejich produktivitě.

Šance na nezboření pro jednotlivé stavby je:
Pevnost: (produktivita * 0,35) %
Bašta: (produktivita * 0,3) %
Magická bariéra: (produktivita * 0,2) %
Hlavní obranná stavba: (produktivita * 0,5) %
Síně věštců: (produktivita * 0,5) %

Pokud stavba nebude zbořena, bude místo ní vybrána následující stavba, nejde o snížení boření.


Vylepšení země

Vylepšení země jsou jednorázově nakupované bonusy (najmutí specializovaných družiníků) za jednotnou cenu pro různé oblasti vojenství ve vaší zemi. Několik vylepšení lze též získat splněním úkolů ve vyznamenáních. Seznam všech vylepšení naleznete zde.

Vylepšení si můžete pořídit pouze za přízeň bohů ({pri). Pro jistotu vás hra ještě upozorní, zda opravdu chcete utratit danou částku a po potvrzení se dočkáte svého vylepšení.


Seznam základních stavebSeznam ostatních staveb


1) Hodnoty mezi 80 a 120 jsou rozloženy rovnoměrně – každý bude mít po dosažení maximálního počtu (100) polí tři maximální políčka (120), dvě o jedna nižší (119), tři o dvě nižší (118) atp. Tyto hodnoty úrodností, nalezišť a energií jsou navzájem náhodně zkombinovány a postupně se stavěním vyšších stupňů hlavní budovy "odkrývají". Navíc je zaručeno, že 15 nejlepších (po 115 včetně) úrodností, nalezišť či energií nebude mít na stejném poli ostatní hodnoty z 15ti nejlepších. Přesný seznam hodnot políček je 120, 120, 120, 119, 119, 118, 118, 118, 117, 117, 116, 116, 116, 115, 115, 114, 114, 113, 113, 113, 112, 112, 111, 111, 111, 110, 110, 109, 109, 109, 108, 108, 107, 107, 106, 106, 106, 105, 105, 104, 104, 104, 103, 103, 102, 102, 102, 101, 101, 100, 100, 99, 99, 99, 98, 98, 97, 97, 97, 96, 96, 95, 95, 95, 94, 94, 93, 93, 92, 92, 92, 91, 91, 90, 90, 90, 89, 89, 88, 88, 88, 87, 87, 86, 86, 85, 85, 85, 84, 84, 83, 83, 83, 82, 82, 81, 81, 80, 80.

2) Pokud se změní bonusy z čehokoliv k dané stavbě, hodnota maximální produktivity se změní až po odehrání tahu.