SousedéV části Sousedé po kliknutí na tlačítko Mapa sousedů uvidíte mapku zobrazující vaše sousedy. Na stranách jsou souřadnice, na kterých se vysvítí hodnoty odpovídající políčku pod myší. Spodní souřadnice je x-ová, pravá souřadnice je y-ová. Po najetí myší na kteroukoliv zemi na mapě se vám zobrazí jméno jejího vládce i země samotné, rasa, terén, příslušnost k alianci a vzdálenost od vaší země. Po kliknutí na zemi se dostanete do jejího přehlednějšího souhrnu – viz Detaily země. Pokud chcete vidět mapu celého světa, stačí kliknout na příslušné tlačítko.

Vaše země se na mapě objeví 10. dne co nejblíže ostatním členům své aliance. Nováčci zaregistrovaní později se na mapu umístí při dosažení titulu knížete.


Vzdálenosti a postihy

Umístění vaší země vzhledem k sousedům, s nimiž chcete spolupracovat, obchodovat či válčit, je velmi důležité. Vzdálenost ovlivňuje sílu útočících či bránících jednotek, daň u karavany při posílání surovin, sílu zlodějských akcí a sílu cílených kouzel.

Do vzdálenosti 8 není žádný postih. Nad vzdálenost 8 klesají síly útoků, posil, zlodějů a kouzel na 100% * 0,95 ^ ( vzdálenost - 8 ), zaokrouhleno na celá procenta. Daně u karavan se naopak tímto číslem dělí (tj. na něm závisí nepřímo úměrně). Následující orientační tabulka udává hodnoty oslabení na daných vzdálenostech:

Vzdálenost1-89101112131415203050
Oslabení na100%95%90%86%81%77%74%70%54%32%12%

Tlačítko Vzdálenosti zemí a aliancí je dobrá pomůcka hlavně pro vůdce aliancí plánující útoky, aby viděli, jak daleko jsou jednotlivé země jeho aliance od zemí nepřátelské aliance.


Stěhování zemí

Země na jezeře, ve středu herní mapy na políčku [0,0], je obývána arcimágem, který umožňuje přesuny zemí. Není odehráván žádným hráčem, ale automaticky programem. Přesuny jsou velmi drahé a trvají nějakou dobu. Přesuny podléhají následujícím podmínkám a pravidlům:

 • Přesouvat se lze jen pokud máte královský titul.
 • Přesouvat se lze jen na ten terén, který jste si zvolili při registraci.
 • Přesouvat se lze jen pokud nejste pod ochranou či zmraženi.
 • Délka přesunu je počet dní, které se budete přesouvat - 1 den znamená, že dnes zvolíte cíl, zítra se budete přesouvat a pozítří už budete na místě.
 • Čím dále od arcimága se přesouváte, tím je přesun dražší. Oproti tomu jsou přesuny směrem ke středu mapy mnohem levnější, stejně tak přesuny "dále" od arcimága v jeho blízkosti (zhruba do vzdálenosti 10).
 • Během přesunu nesmíte posílat posily, útoky, zloděje (kromě ochran sebe sama) a cílenou magii (kromě štítů na sebe sama). Posily, útoky, zloději a magie ostatních ale fungují jako obvykle.
 • Za poslání zlata arcimágovi neplatíte žádnou daň a dostane je okamžitě. Pozor, vždy o půlnoci vám zmizí 3% uložené částky, takže se ve vlastním zájmu snažte našetřit na přesun co nejdříve!
 • Cena přesunu během věku postupně klesá až do počátku stavění Slz, kdy dosáhne 1/9 ceny, kterou byste zaplatili za přesun po konci ochrany.

Statistiky

Na horní liště můžete najít statistiky zemí podle síly, bohatství a cti a také statistiky aliancí podle stejných kritérií. Na konci věku lze též vše řadit podle počtu Slz bohů. Země, které jsou v ochranné lhůtě, se zobrazují žlutě, zmražené země jsou zobrazeny modře. Na tyto nelze útočit. Vaše země a země vaší aliance jsou ve statistikách zvýrazněny. Síly zemí a aliancí ve statistikách se nemění v průběhu dne, ale jsou z přepočtu (půlnoci). Aktuální detaily členů ve své alianci najdete v části podčásti Členové.


Detaily země

Po kliknutí na odkaz se jménem země či na políčko země na mapě se objeví informace o zemi. Tyto informace nejsou aktuální, ale z počátku dne, stejně jako ve statistikách. Jakmile je vaše země umístěna na mapě, v detailech každé země na mapě vidíte vzdálenost, oslabení jednotek, zlodějů i cílených kouzel a po postavení překladiště karavan i daň z posílaných surovin.

Pokud si hráč zapíše nějaké informace o své zemi (Politika -> Popis země), tak se zobrazí zde. Stejně tak je v detailech i historie země – čas registrace, vstupů, zakládání, opouštění a vyhození z aliancí, započaté a dokončené přesuny země. Úplně na konci stránky je políčko pro hledání zemí podle názvu či jména vládce. U každé země lze zobrazit útoky z ní a na ni za poslední týden, za celý věk a také statistiky síly, bohatství a cti z průběhu celého věku.


Mazání neaktivních zemí

Pokud delší dobu neodehráváte, může být vaše země automaticky smazána, aby se nestala kořistí lupuchtivých nájezdníků. Toto se neděje se zmraženými zeměmi, s výjimkou nezaplacených zemí. Doba neaktivity, po které se země smaže je dána titulem:

TitulNeaktivní země je smazána po
zeman, baron7 dnech
hrabě, vévoda14 dnech
kníže21 dnech
král28 dnech

Tréninkové země

Ačkoliv je zakázáno hrát za více než jednu zemi, hráči si mohou ozkoušet jinou strategii (rasu / terén / zaměření) pomocí tréninkové země. Zemi můžete vytvořit odkazem v nastavení a následně výběrem parametrů země (podobně jako u registrace).

 • Tréninkovou zemi si může založit každý, ale jen jednu na hráče.
 • Země je vždy v nováčkovském světě a není pro ni nijak možné se z něj dostat.
 • Do tréninkové země se hlásí jako do "jiné země". V nastavení je po vytvoření odkaz s přehledem zbývajících tahů země.
 • Zemi je možné smazat jedním klikem z nastavení mateřské země, po smazání bude možné novou tréninkovou zemi založit až následující přepočet.
 • V detailu mateřské země je vidět, která je její tréninková země. Též v detailech tréninkové země je vidět, čí země to je.
 • Prvních 7 dní bude tréninková země dostávat 30 tahů, pak jen 15 (10 či 5 v případě našetření tahů, až do maxima 100).
 • Z tréninkové země není možné posílat nic pozitivního (štíty, ochrany, karavany, posily).
 • Zákazy zápisu se převádějí z mateřské země. Když tréninková země jakkoliv poruší pravidla, bude za to potrestán hráč (jeho mateřská země).