Roky v průběhu věku


Kalendář Vojevůdců a čarodějů je tvořen náhodně až na prvních pět let, kterými jsou postupně: rok duhy, rok knihy, rok míru, rok krumpáče a rok hojnosti. Prvních pět let věku není poznat, jaké roky budou následovat. Od šestého roku včetně se začne odkrývat vždy jeden další rok dopředu navíc (tedy sedmý rok bude vidět na 2 roky dopředu, osmý den na 3 atp.) až do maxima 7 odkrytých následujících let. Pokud bude věk trvat déle, než je počet zde uvedených let, budou následovat náhodně stejné roky znovu. Jednotlivé roky s jejich významem jsou následující (level je v tomto případě úroveň hlavní budovy – radnice=1, tvrz=2, zámek=3, citadela=4, hrad=5):rok duhy (1.)získání zlata téměř každé kolo
Zisk je každé kolo průměrně 300*levelZlato.
rok knihy (2.)
rok moudrosti
vědomosti navíc téměř každé kolo
Zisk je každé kolo průměrně 4,5*levelVědomosti.
rok hojnosti (5.)
rok sklizně
získání jídla téměř každé kolo
Zisk je každé kolo průměrně 15*levelJídlo.
rok krumpáče (4.)
rok těžby
získání dřeva, kamení či železa téměř každé kolo
Zisk dřeva, kamení či železa v ceně průměrně 525*levelZlato (zde se počítá cena surovin u obyvatel).
rok úplňku
rok záře
magické události
Šance 2% na jedno ze tří:
  • Úplněk: zisk průměrně 20*levelMana.
  • Jedna z magických staveb (Oltář, Magická věž, Magická bariéra, Magický Monolit, Chrám, Kruh přivolání, Alchymistická laboratoř, Svatyně, Obětiště, Katedrála, Zřídlo chaosu, Hájek druidů, Nekromantova krypta, Vřídla lávy, Fontány ledu, Sklaní menhiry, Sloupy bouře, Hřbitov, Kouzelný pramen) zvýší trvale svoji produktivitu o 0-3 body (zvýšení je rovno počtu pan při házení 3mi mincemi:).
  • Jedna ze staveb (Oltář, Hřbitov, Magická bariéra, Magický Monolit, Alchymistická laboratoř, Svatyně, Obětiště, Kouzelný pramen) zvýší dočasně svoji produktivitu o průměrně 50%.
rok míru (3.)
rok klidu
rok pokoje
rok štěstí
rok čistoty
více pozitivních událostí
rok děsu
rok hrůzy
rok zla
rok strachu
rok smůly
více negativních událostí
rok srpu
rok kosy
deset nejlepších farem zvýší daňové výnosy o 5-10%
rok sekery
rok pily
pět nejlepších pil zvýší daňové výnosy o 10-20%
rok kamene
rok kladiva
pět nejlepších kamenolomů zvýší daňové výnosy o 10-20%
rok rudy
rok kovu
pět nejlepších železných dolů zvýší daňové výnosy o 10-20%
rok krystalů
rok drahokamů
pět nejlepších oltářů zvýší daňové výnosy o 5-15%
rok hříběte
rok hřívy
tři nejlepších statky zvýší daňové výnosy o 15-25%
rok meče
rok luku
dvojnásobná šance na dobrovolný příchod jednotek
Běžná šance je 2%, v tomto roce 4%.
rok veteránů
rok zbrojmistrů
jednotky získají zkušenosti téměř každé kolo
Armáda získá každé kolo průměrně 2*levelZkušenosti.
rok ohně
rok lávy
+30% vyvolaných stvoření ohně
rok vody
rok ledu
+30% vyvolaných stvoření vody
rok země
rok skály
+30% vyvolaných stvoření země
rok vzduchu
rok větru
+30% vyvolaných stvoření vzduchu
rok svatých
rok osvícení
+30% vyvolaných stvoření řádu
rok prokletých
rok zatracení
+30% vyvolaných stvoření chaosu
rok zrození
rok růstu
+30% vyvolaných stvoření života
rok hrobky
rok padlých
+30% vyvolaných stvoření smrti
rok dračího špičáku
rok dračího spáru
+30% vyvolaných draků
rok lva
rok vlka
+30% přivolaných zvířat
rok lebky
rok kosti
+30% vyvolaných nemrtvých
rok runy
rok amuletu
+30% vyvolaných elementálů